نسخه قدیم سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

امروز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۹:۱۲
 

برای مشاهده مراکز طرح درمان غیر مستقیم روی منطقه بهداشت و درمان مورد نظر کلیک نمایید .

آبادان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
آبادانخوزستانآبادانتصویربرداری شرکت آوای تندرستی آبادانآبادان-خیابان پرویزی-روبروی داروخانه دکتر محمد خلیلی6153226562دکترسعیدسدیدی912171018خصوصیرادیولوژی و سونوگرافی-
آبادانخوزستانآبادانتصویربرداری پیام سلامتی آبادان MRIآبادان-خیابان زند-جنب مسجد موسی بن جعفر6153220843حسن افخمی9161112443خصوصیتصویربرداری-
آبادانخوزستاناهوازمرکز طب هسته ای کیانپارس اهوازاهواز-کیانپارس پهلوان شرقی-جنب دادسرای انقلاب اسلامی اهواز6153337537دکتر سعادتی9121116827خصوصیطب هسته ای-
آبادانخوزستانآبادانقرارداد دکتر خلجآبادان-خیابان پرویزی-روبروی تصویربرداری دکتر سدیدی6153226072دکتر خلج91211237470خصوصیدندانپزشکی ورادیوگرافی تک دندان-
آبادانخوزستانآبادانبیمارستان آیت ا... طالقانی آبادانآبادان-فلکه ایستگاه 12 – بیمارستان آیت ا... طالقانی آبادان-دکتر محسن سرکاریان-دولتیبستری و سرپایی-
آبادانخوزستاناهوازبیمارستان آیت ا... طالقانی اهوازاهواز- امانیه خیابان مستعان-بیمارستان آیت ا... طالقانی اهواز6153339995دکتر زهرا بزرگ زاده-دولتیبستری و سرپایی-
آبادانخوزستاناهوازبیمارستان گلستان اهوازاهواز-گلستان – انتهای خیابان فروردین-دکتر آرتی9163207493دولتیبستری و سرپایی-

آغاجاری

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
آغاجاریخوزستانآغاجاریداروخانه دکترپورموسویآغاجاری بلوار ارشاد روبروی بیمارستان52662018دکترپورموسوی9166723915خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانآغاجاریبیمارستان شهید اشرف اصفهانیآغاجاری بلوار پرستار بیمارستان شهید اشرف اصفهانی52622019دکتر رحمان غلامی9167319001دولتیبستری
آغاجاریخوزستانبهبهانآزمایشگاه رازیفلکه بیدبلند528319009دکتر محمود طاهری9166712952خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانبیمارستان شهید زادهبهبهانخیابان شهید زیبایی بیمارستان شهید زاده52832044دکتر محسن زارع زاده52832044دولتیبستری
آغاجاریخوزستانبهبهانارجان طببهبهان -میدان پرستار روبروی بیمارستان شهید زاده52836333لطف الله موسوی پور9166710919خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانفیزیوتراپی فارابیبهبهان-خیابان پیروز مجتمع پزشکی ایران52833710حمید نظریان9365809800خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانداروخانه هدایتبهبهان -فلکه بید بلند اول خیابان سیمان داروخانه هدایت52834447منیره فاضلی زاده528334447خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانپزشک معتمدبهبهان -میدان مراحل میدان بید بلند روبروی گاراژ رفیعی52832479رویا قنواتی9163724781خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانگوش و حلق و بینیبههبان- ابتدای جاده سیمان کوی تعاون52833070احمد سمائیلی9163710165خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانمتخصص اطفالبههبان -میدان جوانمردی کوچه پزشکان کلینیک محسنی طبقه اول52831360سیامک پیدایش9126404346خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانمتخصص داخلیبهبهان-میدان جوانمردی52838684دکتر شهریار روزی طلب9121882341خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستاناهوازداروخانه هلال احمراهواز - کیانپارس جنب پل لشکر داروخانه هلال احمر33925624دکتر برزن9163053656خصوصیسرپایی

اهواز

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
اهوازخوزستاناندیمشکدکتراحمد شرائینخیابان امام -میدان امام خمینی ساختمان ارشاد42626456-09171132844پزشک معتمد42626456-09171132844خصوصیسرپایی
اهوازخوزستاناندیمشکدکتر اسداله نامداریخیابان امام-میدان امام خمینی-ساختمان توتونچی42641014-09166420672پزشک معتمد42641014-09166420672خصوصیسرپایی
اهوازخوزستاناندیمشکدکتر مهر پیمامیدان امام خمینی-خیابان امام42640588-09166729974داروخانهخصوصیسرپایی
اهوازخوزستاناندیمشکدکترمرضیه خدامرادیخیابان شهید روشنی-داروخانه بیمارستان امام علی(ع)42641930-09183413493داروخانه42641930-09183413493خصوصیسرپایی
اهوازخوزستاناندیمشکدکتر علیرضا مجدی نسبمیدان امام-روبروی بانک ملی مرکزی -جنب بانک مهراقتصاد-نبش کوچه مینا-کدپستی648194563742627310-09161410441آزمایشگاهخصوصیسرپایی
اهوازخوزستاناندیمشکبیمارستان امام علیروبروی ورزشگاه شهید سروندی09165771048جهان فر09165771048دولتیبستری
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان طالقانیفاز 2 پادادشهر بلوارسعادت5540255-5540254دولتیبستریبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان امام خمینی24 متری خیابان آزادگان6132222085آقای دکترسلحشور9168152285دولتیبستریبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان فاطمه الزهراچهارراه زندابتدای پل الغدیرروبروی راهنمایی و رانندگی06135544200-7خانم طاهر کرمیداخلی 7707دولتیبستریبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان سیناشهرستان کارون - بلوار امام علی6135551757دکتر خلیلیدولتیبستریبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازداروخانه هلال احمرکیانپارس - خیابان 13 شرقی - جنب هلال احمر61333925624دکتر مجید فرهادیدولتیسرپاییبا رعایت سیسنم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازآزمایشگاه پاتوبیولوژی نورژناهواز کیانپارس خیابان پهلوان غربی3339999933399999خصوصیبستریبا رعایت سیسنم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازداروخانه امام خمینیخیابان آزادگان نبش خیابان رستگاری روبروی کلینیک رجایی9161114827-32217052خصوصیسرپاییبدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان گلستاناهواز-گلستان خیابان فروردین33743001بیمارستان
اهوازخوزستاناهوازمرکز رادیولوژی فک وصورت دکتر کاوسیکیانپارس خ مهر شرقی خ دانشور ساختمان ایرانیان واحد 1مرکز رادیولوژی
اهوازخوزستاناهوازدکتر علی رضاییاهواز کیانپارس خیابان 6 غربی ساختمان پزشکی ایران نگین ورودی اول طبقه دوم33383634مطب دندانپزشکیخصوصیسرپاییبا رعایت سیسنم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازدرمانگاه تخصصی صنعت و آب و برقگلستان -خیابان فردوس نبش خیابان آذر33210041-42با و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان بقاییانتهای جاده گلستان جنب کارخانه نورد لوله اهواز33750000بیمارستان
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان شهید بقایی 2گلستان -میدان شهید بقایی33750442با و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازمرکز بهداشتی درمانی میلاد(امیرکبیر سابق)کوی انقلاب -خ امیرکبیر شمالی نبش خ آزادی33789591با و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان رازیامانیه -بلوار فلسطین روبروی فرمانداری33335935با رعایت سیسنم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازمرکز ناباروری جهاد دانشگاهیپردیس بلوار گلدیس33720165مرکز ناباروری
اهوازخوزستاناهوازآزمایشگاه پاستورکیانپارس خیابان اسفند شرقی پ 19ازمایشگاه
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان آریاکیانپارس-بین خیابان 17و18 شرقی3378310-19با و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستانایذهدکتر ایرج خواجه ایمیدان امام علی، جنب داروخانه دکتر بختیاری43626082-09391044106پزشک معتمد43626082-09391044106خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳
۶۰ مورد، صفحه ۱ از ۳

بوشهر

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
بوشهربوشهربوشهربیمارستان سلمان فارسیبوشهر-بهمنی-خیابان سلمان فارسی33442815آقای خدادادی917373730919دولتیبستری
بوشهربوشهربوشهرکلینیک تخصصی مبعثخیابان امام روبروی استانداری33244051-2عزیززاده9173766356تامین اجتماعیسرپایی
بوشهربوشهردیلمشبکه بهداشت دیلمخیابان امام خیابان شهدا33244051-2خانم بهبهانی9179717889دولتیسرپایی
بوشهربوشهردیلمدرمانگاههای روستایی دیلمخیابان امام خیابان شهدا33244051-2خانم بهبهانی9179717889دولتیسرپایی
بوشهربوشهرجمشبکه بهداشت جممیدان امام حسین27624321محمدرضا عندلیب9177752146دولتیسرپایی
بوشهربوشهردیرشبکه بهداشت دیربلوار معلم28223803حسن فخرایی9171711426دولتیسرپایی
بوشهربوشهربوشهربیمارستان قائم بوشهرخیابان بیسیم31535500-9مهدی دهقانی9174575577نیروههای مسلحسرپایی
بوشهربوشهربرازجاندرمانگاه نبوتخیابان شهید چمران34220999عبدالحمید خواجه9176670250نیروههای مسلحسرپایی
بوشهربوشهربوشهردرمانگاه ابوالفضلخیابان ساحلی33342710اقای چاهشوری9371369278دولتیسرپایی
بوشهربوشهربرازجاندرمانگاه شبانه روزی نویدروبه روی بیمارستان 17 شهریور34259102نجمه زنگنه9175275608خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربرازجانمرکز تصویر برداری نویدروبه روی بیمارستان 17 شهریور34339115نجمه زنگنه9175275608خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرکلینیک دی بوشهرخیابان امام نرسیده به پل پوردرویش33331265حسن اطمینان9399127646خصوصیسرپایی
بوشهربوشهردشتیدرمانگاه صاحب الزمانپشت بانک رفا35329394ابراهیم ظریف فرد9171764270خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرآزمایشگاه رازیبوشهر-خیابان امام-ساختمان طوس33550190میترا فرامرزی9179741808خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرآزمایشگاه سینابوشهر-خیابان امام-ساختمان قرض الحسنه ابوالفضل33535428خانم رضازاده9173758318خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرآزمایشگاه مرکزیبوشهر-خیابان امام-ساختمان 115-روبروی بانک ملی گلشن33329019دکتر مینا زعفرانی9019626601دولتیسرپایی
بوشهربوشهردشتیآزمایشگاه دکتر ابوطالبخورموج-خیابان شهید مطهری35321722کلثوم رضایی9179975330خصوصیسرپایی
بوشهربوشهرکنگانآزمایشگاه دکترکرمیکنگان-جنب پل فلزی37227092بهزاد کرمی9177747584خصوصیسرپایی
بوشهربوشهرگناوهآزمایشگاه دکتر ثباتگناوه-خیابان امام-کلینیک امام خمینی332121770محسن پورصالحان9166711677خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرمرکز پزشکی هسته ایبوشهر-چهارراه دادگستری-نرسیده به میدان معلم33445990مجید اسدی33445990خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربرازجانداروخانه دکتر رضاییبرازجان خیابان بیمارستان روبرویداروخانه دکتر رضایی34259167عباس الهی9171774042خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربرازجانداروخانه شبانه روزی نویدبرازجان روبروی بیمارستان34259121خانم زنگنه9175275608خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرداروخانه 22 بهمنخ امام روبروی ستاد نماز جمعه3322369یحیی رضایی9171711383دولتیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرداروخانه آهنگیخیابان امام روبروی بسیج3535734حسن خسروی9173714940خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرداروخانه افرازی عالیشهرعالیشهر روبروی کلانتری3683845مجتبی مومنی9178722452خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۰۱ مورد، صفحه ۱ از ۵

اصفهان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
تخصصی خانوادهاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-بلوار شهدای صفه بیمارستان تخصصی خانواده36259199-36259197اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان -غیر پزشکان 10 درصد فرانشیز
میلاداصفهاناصفهاناصفهاناصفهان/شهرک ولی عصر(عج)-خیابان جانبازان-انتهای بلوار شهید بخشی35130اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان -غیر پزشکان 10 درصد فرانشیز
سینااصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان شمس ابادی بیمارستان سینا32205025اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
شهید چمراناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان مشتاق سوم خیابان سلمان فارسی32600961اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
بیمارستان عیسی بن مریم(ع)اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان خیابان شمس ابادی32232065اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
امین اصفهاناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-میدان شهدا خ ابن سینا مرکز اموزشی درمانی امین34455051اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاعرایگان
الزهرااصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-بلوار صفه بیمارستان الزهرا36685555اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاعرایگان
فارابی اصفهاناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-بلوار ارغوانیه بیمارستان فارابی35312020اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
امام موسی کاظم (ع)اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان کاوه نرسیده به پل چمران33357670اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
بیمارستان شریعتیاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-چهار باغ بالا36272001اقای میرپور36249095 داخلی: 202سرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
عسکریهاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان سروش خیابان عسکریه32250041اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
امام حسین (ع)تخصصی کودکاناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان امام خمینی نرسیده به فلکه دانشگاه صنعتی33876002-3اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
کلینیک اردیبهشتاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان- خ رودکی-نبش کوچه ارغوان37861672اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپاییرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان-فقط سنگ شکن
بیمارستان زهرای مرضیهاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-میدان قدس-خ علامه مجلسی-کوچه صاحب ابن عباد34454300اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
ایت ا... کاشانیاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان ایت ا... کاشانی32330091اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
رادیولوژی بیمارستان خورشیداصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان ااستانداری32222127اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع)اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان ااستانداری32222127اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
بیمارستان سعدی اصفهاناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-بوستان سعدی کوی خداوردی36273031اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
بیمارستان حضرت زهرا(س)اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان- خیابان زینبیه9132299723اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
مرکزجراحی محدودمیلاداصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-چهار باغ پایین34487979اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
مرکز تصویر برداری و لیزر چشم(دیدآوران)اصفهاناصفهاناصفهانخیابان توحید-چهار راه پلیس -ساختمان ماکان-طبقه چهار-واحد 1636208490اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپاییرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
مرکز جراحی چشم پارسیاناصفهاناصفهاناصفهانخ میر- روبه روی بیمه آسیا-پلاک21036620704اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
مرکز جراحی چشم آباناصفهاناصفهاناصفهانخ سجاد - خ قائم مقام فراهانی - بالاتر از سه راه طیب36305035اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
چشم پزشکی صدرااصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خ دانشگاه مقابل درب دانشگاه نبش کوی موذن صفائی36277539اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
آزمایشگاه میلاداصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان امادگاه روبروی داروخانه اصفهان بن بست میلاد32209556-32222430اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیآزمایشگاه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۲۵۶ مورد، صفحه ۱ از ۱۱

فارس و هرمزگان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
فارس و هرمزگانفارسشیرازدانشکده دندان پزشکیقصردشت- قم آباد36280112-071-32250191/6دولتیسرپاییخدمات دندان پزشکی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدندان پزشکی مهتابخیابان معدل – حد فاصل خیابان فلسطین و ملاصدرا – جنب لوازم التحریر آفتاب-071-32250191/6خصوصیسرپاییخدمات دندان پزشکی
فارس و هرمزگانفارسشیرازآقای دکتر علی رحیمیخلدبرین – ساختمان خلدبرین36272915-071-32250191/6خصوصیسرپاییجراح فک و صورت
فارس و هرمزگانفارسشیرازخانم دکتر ندا نصرخیابان قصردشت – قبل از پل زرگری – کوچه 54- ساختمان گلبرگ- طبقه سوم- واحد 3536280499-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازآقای دکتر اشکان محمودیچهار راه ستارخان به سمت فلکه مطهری-ساختمان صد گل- طبقه پنجم – واحد 3436493068-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازخانم دکتر فرانک ربیعیخیابان اردیبهشت – بین فلسطین و بیست متری –ساختمان پاسکال- طبقه سوم32316954-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه دکتر فقیهی نژادآدرس: نبش خیابان ارم – جنب بانک ملت32250681-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه ویژهآدرس : خیابان لطفعلی خان زند - حد فاصل چهارراه خیرات و سه راه انوری32352545-071-32250191/6دولتیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه امین علیمیدان دانشجو32296457-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه هلال احمرخیابان زند - جنب ساختمان هلال احمر32330455-071-32250191/6دولتیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه دکتر ایوب محمودیابتدای خیابان آبیاری - جنب درمانگاه سروش38312902-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازآزمایشگاه پیوندخ اردبهشت جنب برج الکترونیک32318700-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه فرزانگانشهر صدرا364159068-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازمرکز سنگ شکن بعثتمیدان احسان-بلوار فرهنگ شهر-بعد از میدان احسان نرسیده به کمربندی-بیمارستان بعثت36359378 84/-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازرادیولوژی ارممیدان دانشجو( فلکه علم) ساختمان ارم-طبقه زیرین32296791-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه گلستانشهرک بهارستان (میانرود)38406661/2-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه بوستانشهرک گلستان36217002-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه ابا عبدا...بلوار مدرس37351501/3-071-32250191/6دولتیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه میرزاییشهرک شهید بهشتی362243301-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه فتح المبینبلوار کوی زهرا (س)- جنب دانشکده بهداشت37250115-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه احسان ( بنی هاشمی )بلوار رحمت – ابتدای خیابان بنی هاشمی37509808-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدکتر مریم السادات سلامیخ زند جنب هتل پارس-ساختمان امیدطبقه فوقانی هواپیمایی آسمان32357226-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان نمازیفلکه نمازی36474331-071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" خلیلیخیابان خلیلی36267363/5-071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" شهید فقیهیخیابان زند – روبروی صورتگر32351090/9-071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
۱ ۲ ۳
۵۵ مورد، صفحه ۱ از ۳

گچساران

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتدکتر جهانشاد شرافتبازار روز074 32263421نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتدکتر سید منصور تقویخیابان فردوسی شمالی074 32265454نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچساراندکتر بهادر غضنفریخیابان بلادیان - طبقه بالای پاساژ شهرداری07432224420نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدبهبهانتصویربرداری ارجان طبمیدان پرستار06152836333نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتپلی کلینیک تخصصی امام سجاد (ع )خیابان گلزار شهدا07432261353نداردندارددولتیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتبیمارستان امام خمینیبلوار پاسداران07432265906-8نداردندارددولتیبستری
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتتصویربرداری دکتر شهروز نعمتیخیابان سپاه - نبش حافظ07432269559نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتفیزیوتراپی رازیخیابان سپاه - نرسیده به ساختمان پزشکان07432266352نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتآزمایشگاه تشخیصی طبی مهرخیابان سپاه07432262805نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدچرامدرمانگاه شبانه روزی چرامجنب دادگستری - شبکه بهداشت و درمان07432361605نداردندارددولتیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچسارانبیمارستان شهید رجاییبلوار ولی عصر - میدان پرستار07432224711-32224811نداردندارددولتیبستری
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچسارانآزمایشگاه تشخیصی طبی سیناخیابان عمران07432227080نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچسارانداروخانه دکتر حسن عسکریانجنب بیمارستان شهید رجایی07432226590نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدچرامداروخانه دکتر فاطمه کوداییخیابان ولی عصر07432362811نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتداروخانه شبانه روزی دکتر مسعود میرزاییخیابان فردوسی جنوبی07432369212نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتداروخانه سلامتبلوار دکتر شریعتی07432263848نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهگیلویه و بویراحمددهدشتدندانپزشکی الغدیردهدشت-خیابان شهید پارسی07432262930-32262760نداردنداردخصوصیسرپایی

غرب کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان امام رضا (علوم پزشکی)باغ ابریشم ـ جنب دانشگاه علوم پزشکی2ـ34276331 ـ34229401مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان امام علی(ع) (علوم پزشکی)بلوار شهید بهشتی38360042ـ38360295مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان امام خمینی(ره) (علوم پزشکی)خیابان صابونی37283602 ـ 37278925مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان طالقانی (علوم پزشکی)بلوار شهید بهشتی7 ـ38367984مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان فارابی (علوم پزشکی)جاده دولت آباد8260720ـ38260700مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان معتضدی (علوم پزشکی)خیابان فردوسی2ـ37246350مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی (علوم پزشکی)چهارراه هلال احمر6-37218204مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان شهداء (تامین اجتماعی)بلوار شهید بهشتی15ـ38354113مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان حضرت معصومه (س) (تامین اجتماعی)بلوار طاق بستان10ـ34230005مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان بیستونبلوار کیهانشهر4ـ38321701مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان سجادخیابان بهار37253616مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهدرمانگاه حاج دائیمیدان گلستان8382486-38359054مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک ویژه دانشگاهچهارراه مهدیه ـ روبروی پارک شیرین37239023مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک شهید چوبکار (سپاه)خیابان شریعتی37221165مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ماندانا کوهساری22 بهمن میدان 17 شهریور خ گلناز کلینیک مادر طبقه اول38395481مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک دهان ،فک و صورت آبانخیابان دارایی نبش کوچه دبیراعظم ساختمان کیمیا37292422مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک مادر (کلینیک ویژه)خ برق میدان 17 شهریور خ گلناز نبش کوچه 101 روبروی کلانتری 22 بهمن38368496مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهفیزیوتراپی هلال احمربلوار شهید بهشتی ـ روبروی بیمارستان طالقانی38357892مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهفیزیوتراپی جاویدفرهنگیان فاز 1 چهارراه شهید فهمیده پلاک 2338212010مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهفیزیوتراپی سیناچهارراه مدرس پشت پاساژ سعید طبقه فوقانی چاپ یارمحمدی37225296مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهفیزیوتراپی غرب- مدیریت آقای محمد باقرصداقت جوخیابان فردوسی نبش سه راه برق روبروی مسجد بروجردی ساختمان آسمان طبقه اول37236900مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهاپتومتریست- ماندانا محمدیانپارکینگ شهرداری– ساختمان پزشکان اجلالیه37284168مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبینائی سنجی - محمدرضا مظفریخیابان حاج محمدتقی اصفهانی ساختمان پزشکان رازی37288301مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهشنوائی سنجی صوت مدیریت آقای مرتضی خاطرمحمدیپارکینگ شهرداری-بالاتر از هتل راه کربلا-ساختمان متخصصین روبروی داروخانه دکتر تربتی37277496مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهمرکز تصویربرداری و MRI افقخیابان حاج محمدتقی اصفهانی انتهای کوی تالار امام رضا9-37218143مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۳۵ مورد، صفحه ۱ از ۱۰

مرکزی و لرستان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
مرکزی و لرستانلرستانخرم آباددکتر رستم یزدانی بیوکیخرم آباد – چهار راه فرهنگ33324931گراوند9166617336خصوصیجراحی عمومی
مرکزی و لرستانلرستانخرم آباددکتر فتح ا... شفیع زادهخرم آباد-خیابان علوی-نرسیده به شقایق- جنب بانک صنعت و معدن33408882گراوند9166617336خصوصیاطفال
مرکزی و لرستانلرستانخرم آباددکتر غلامرضا کمالوندخرم آباد-خیابان امام – روبروی پاساژ صدف33336799گراوند9166617336خصوصیداخلی
مرکزی و لرستانلرستانخرم آباددکتر کلثوم عبدالهیخرم آباد – چهارراه فرهنگ – طبقه پائین داروخانه شمس33321311گراوند9166617336خصوصیزنان و زایمان
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر مهین جلیلیبروجرد-خیابان شهدا-کوچه شهید حیدری42624193گراوند9166617336خصوصیزنان و زایمان
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر علیرضا خدادادیانبروجرد-میدان رازان- ساختمان پزشکان مهر – طبقه یک واحد 842624562گراوند9166617336خصوصیجراحی عمومی
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر محمدحسین فرزانبروجرد- خیابان شهدا- کوچه محسنی – مجتمع پزشکان سینا42628795گراوند9166617336خصوصیداخلی
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر محمدرضا امانت چیبروجرد- میدان قیام-ایتدای خیابان شهدا- طبقه فوقانی داروخانه حافظی (بوعلی سابق)42601765گراوند9166617336خصوصیاطفال
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر علی رئیسیبروجرد –خیابان حافظ جنوبی42624177گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانازنادکترحجت ا... گرجیازنا-خیابان انقلاب-روبروی داروخانه دکتر رضایی43220670گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانالیگودرزدکتر فرهاد روشنالیگودرز –خیابان امام جنب پاساژ سینا طبقه دوم داروخانه دکتر شفیعی43326333گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر محمد جواد کمالوندخرم آباد-خیابان علوی – نرسیده به میدان شقایق33409533گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر ساسان مرادیخرم آباد- خیابان ولیعصر(عج) – چهارراه سی متری پژوهنده- بالاتراز داروخانه دکتر چراغی33223746گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانپلدختردکتر سعید سبزیپلدختر-خیابان امام32221461گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستاندوروددکتر ولی قنبرزادهدورود-ابتدای خیابان کندوان43221092گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان ولیعصر (عج)اراک- میدان ولیعصر (عج)3222203-9حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان امیرکبیراراک- میدان راه آهن33135075-8حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان طالقانیاراک-خیابان انتهای امام32776064-5حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان قدساراک-خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان مولوی غربی32228061-4حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان امیرالمومنیناراک-میدان بسیج-خیابان پردیس34173601-9حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان آیت الله خوانساریاراک- انتهای خیابان دانشگاه33675001-2حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان امام خمینی(تامین اجتماعی)اراک- شهرک رضوی (گردو)32782021-2حسنی9187605865دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدی کلینیک ایران مهراراک-خیابان شهید شیرودی32213307باقری9187605865خصوصیبستری
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدی کلینیک دیاراک –خیابان شهیدشیرودی –ساختمان بوعلی سینا33127174باقری9187605865خصوصیبستری
۱ ۲ ۳ ۴
۸۵ مورد، صفحه ۱ از ۴

مسجد سلیمان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیمانبیمارستان 22 بهمننمره2-کدپستی 649161786506143234971-3خانم سهیلا چهارلنگ9168174992دولتیبستری و سرپایی
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیماندرمانگاه شبانه روزی ولی عصر(عج)خ آزادی-روبروی بانک تجارت مرکزی06143221181-2خانم سهیلا چهارلنگ9168174992خصوصیسرپایی
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیمانمرکز تصویربرداری نورکوچه پزشکان 64916113956143222167خانم سهیلا چهارلنگ9168174992خصوصیسرپایی
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیمانمرکز فیزیوتراپی سلامتخ آزادی-جنب بانک سپه مرکزی9166815907خانم سهیلا چهارلنگ9168174992خصوصیسرپایی
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیمانمرکز فیزیوتراپی نصیریخ آزادی- ساختمان قدیم هلال احمر9166810331خانم سهیلا چهارلنگ9168174992خصوصیسرپایی

شمال کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
شمال کشورمازندرانساریپلی کلینیک بهداشت و درمان صنعت نفتمیدان امام- پشت سازمان برنامه و بودجه3-33350680میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان امام خمینیخیابان رازی333617-4میثم پیروزی9355833388دولتی
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان امیر مازندرانیبلوار امیر مازندرانی4-33355201میثم پیروزی9355833388خصوصیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان شفاجاده کمربندی9-33355006میثم پیروزی9355833388خصوصیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان نیمه شعبانبلوار پاسداران14-33340111میثم پیروزی9355833388خصوصیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان بوعلیبلوار پاسداران33340040میثم پیروزی9355833388دولتیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان فاطمه الزهرا (قلب)بلوار ارتش5-33323023میثم پیروزی9355833388دولتیبستری
شمال کشورمازندرانساریداروخانه سیزده آبانمیدان معلم33240040میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریداروخانه دکتر خلوتی میدان معلممیدان معلم3326343میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریداروخانه امام رضا(ع)میدان امام - مجتمع ولیعصر2-33258791میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریداروخانه هلال احمرمیدان ساعت33242435میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریآزمایشگاه پارسخیابان فرهنگ33249771میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریفیزیوتراپی شاهدبلوار امیرمازندرانی ـ مجتمع پزشکی سینا33378400میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریرادیولوژی میرشکارخیابان قارن – روبروی بانک رفاه-ساختمان شفا33302848میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریآزمایشگاه فجربلوار کشاورز33411103میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریفیزیوتراپی کرمی فرخیابان فرهنگ33322242میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریفیزیوتراپی مریم (سید کمال حسینی)خیابان قارن- مجتمع توحید333247850میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریمرکز هسته ای دکتر محبوبخ امیر مازندرانی -مجتمع پارسا33408888میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریMRI   آیت الله خامنه اییبلوار پاسداران332230210میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریمرکز تصویر برداری پرتو مازندبلوار پاسداران4-33348900میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریمجتمع فوق تخصصی طوبیبلوار خزر33249044میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریآزمایشگاه نورخیابان قارن مجتمع کسری33312708میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریمرکز درمانی تصویربرداری نگینمیدان شهدا- بلوارطالقانی-نبش باغ سنگ34010میثم پیروزی9355833388خصوصیبستری و سرپایی
شمال کشورمازندرانبابلمرکز MRI مازندرانمیدان حمزه کلا کوچه MRI32398999میثم پیروزی93583338خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانبابلدکتر سید عباس علی محمدیمیدان اوقاف -ابتدای کوچه کتابخانه شهید نجاریان ساختمان آپادانا طبقه 3323611227میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۴۱ مورد، صفحه ۱ از ۱۰

شمال غرب کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاسکوداروخانه شفا اسکوخیابان امام جنب کلینیک شفا33226941خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاسکودرمانگاه شفا اسکواسکو33220909خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاسکوشبکه جامع همگانی سلامت اسکو(بیمارستان امام خمینی)اسکو33228177دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیبستان آبادداروخانه فرحناکبستان اباد خیابان امام43332432خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیبستان آباددکتر هادی احمدپوربستان آباد-خیابان 29 بهمن -جاده ساحلی-زیر زمین مرکز پزشکی قانونی4324120041خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزآزمایشگاه جهاد دانشگاهیخیابان ارتش جنوبی تقاطع باغشمال33357956دولتیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزآزمایشگاه دکتر اسماعیلیخیابان 17 شهریور جدید روبه روی بستنی وحید35544642خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزآزمایشگاه دکتر دبیریخیابان 17 شهریور جدید مابین تقاطع طالقانی وشریعتی33555761خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزآزمایشگاه سلام تبریزبلوار نیایش انتهای پل پیشقدم کلینیک سلامت33259600خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزام آر آی شیخ الرئیسخیابا ن آزادی-روبه روی پمپ بنزین مارالان3357205دولتیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزببمارستان شهداءجاده ائل گلی بلوار گلشهر33893336دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان 29 بهمنبلوار 29 بهمن33307000دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان اسد آبادیخیابان بهار نرسیده به چهارراه بهار32804401دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان الزهرا (زنان زایمان)خیابان ارتش جنوبی چهارراه باغشمال مرکز آموزشی درمانی الزهرا35539161دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان امام رضاتبریز خیابان دانشگاه خیابان گلگشت33347056دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان امام سجادتبریز بلوار استاد شهریار خیابان گلکار پلاک 733283061خصوصیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان امیرالمومنینخیابان قدس (قره اغاج)32818191خصوصیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان بین المللی ( ولیعصر)تبریز چهارراه پیشقدم3112خصوصیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان خصوصی بهبودتبریز خیابان ارتش جنوبی35538701خصوصیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان خصوصی شمسخیابان 7 تیر (آبرسان) مابین دو پل36583030خصوصیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان خصوصی شهریاربلوار استاد شهریار36581490خصوصیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان خصوصی نور نجاتخیابان حافظ جنب سپاه پاسداران33358426خصوصیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان رازیجاده ائل گلی جنب مرکز آموزشی درمانی شهدا33804486دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان سیناخیابان آزادی مابین چهارراه منتظری( مارالان) و حافظ35412101دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان شهید قاضیخیابان دانشگاه جنب دانشکده دندانپزشکی33343811دولتیبستری وسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۲۸۱ مورد، صفحه ۱ از ۱۲

شمال شرق کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندآزمایشگاه شفاوکیمیاخیابان طالقانی طالقانی2032223144خانم نوفرستیخصوصیآزمایشگاه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندسونوگرافی دکتر محمدی فردخیابان طالقانی – طالقانی932223359خانم نوفرستیخصوصیتصویر برداری
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندسونوگرافی دکتر خراشادی زادهنشــــانی بیرجند- خیابان طالقانی – طالقانی3 ساختمان پزشکان سینا32233426خانم نوفرستیخصوصیتصویر برداری
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندداروخانه دکتر طاقیخیابان مدرس- بین مدرس 9-1132239494خانم نوفرستیخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندداروخانه دکتر قدرتیخیابان غفاری- خیابان رازی-روبروی بیمارستان ولی عصر32420072خانم نوفرستیخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندبیمارستان امام رضاخیابان طالقانی32222300خانم نوفرستیدولتیبیمارستان
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندبیمارستان میلادانتهای بلوار صنعت و معدن32238666خانم نوفرستیخصوصیبیمارستان
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندبیمارستان ولیعصرخیابان غفاری بلوار زکریای رازی32443000خانم نوفرستیدولتیبیمارستان
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجنددرمانگاه شبانه روزی شهدامیدان ابوذر- ابتدای خیابان ارتش32222137خانم نوفرستیخصوصیدرمانگاه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندبیمارستان رحیمی تامین اجتماعیخیابان پاسداران –چهار راه مخابرات32435012خانم نوفرستیخصوصیبیمارستان
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجنددرمانگاه فرهنگیانخیابان طالقانی حد فاصل 11و1332226044خانم نوفرستیخصوصیدرمانگاه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندآقای دکتر سید عبدالله ابطحیبیرجند-خ مدرس-بین مدرس 9و11 جنب داروخانه دکتر طاقی32238090خانم نوفرستیخصوصیپزشک معتمد
شمال شرقخراسان رضویگنابادبیمارستان بهلولخیابان سعدی –بلوار وحدت57236833محمد خادمدولتیبیمارستان
شمال شرقخراسان رضویگنابادآزمایشگاه جهاد دانشگاهیخیابان امام خمینی ابتدای خیابان سعدی57223816محمد خادمدولتیآزمایشگاه
شمال شرقخراسان رضویگنابادداروخانه دکتر فرخخیابان ناصر خسرو57229620محمد خادمخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان رضویگناباددرمانگاه سید الشهداخیابان امام خمینی –بین امام خمینی 5،و757251441محمد خادمخصوصیدرمانگاه
شمال شرقخراسان رضویگنابادآقای دکتر احمد مختاریگناباد-خ امام خمینی-روبروی پاساژ قهرمانی57223800محمد خادمخصوصیپزشک معتمد
شمال شرقخراسان رضویتربت جامآزمایشگاه دکتر اسکوئیتربت جام-خیابان المهدی- انتهای المهدی8-ساختمان پزشکی بوعلی سین52528151امور اداری پخشخصوصیآزمایشگاه
شمال شرقخراسان رضویتربت جامداروخانه دکترخوبزادتربت جام خ المهدی جنب شیرینی سرای طلوع52524566امور اداری پخشخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان رضویتربت جامداروخانه دکتر نظر احمدیتربت جام خ المهدی روبروی مهدیه52524131امور اداری پخشخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان رضویتربت جامبیمارستان سجادیهتربت جام –میدان امام رضا52521810امور اداری پخشدولتیبیمارستان
شمال شرقخراسان رضویتربت جامآقای دکتر علی آروینتربت جام -خیابان المهدی-جنب داروخانه دکتر جامی52525005امور اداری پخشخصوصیپزشک معتمد
شمال شرقخراسان رضویتربت حیدریهآزمایشگاه دکتر سلیمانیخ فردوسی جنوبی کوچه کفش بلا52220100محمد خادمخصوصیآزمایشگاه
شمال شرقخراسان رضویتربت حیدریهبیمارستان رازیبلوار امام رضا –جنب ترمینال مسافربری522350102محمد خادمخصوصیبیمارستان
شمال شرقخراسان رضویتربت حیدریهآزمایشگاه دکتر رجب زادهخ فردوسی جنوبی 7952229913محمد خادمخصوصیآزمایشگاه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۲۷۳ مورد، صفحه ۱ از ۱۱

تهران

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان و زایشگاه حضرت فاطمهم شهید سلطانی37723035دولتی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان امام خمینیکرج- خیابان شهید بهشتی- جنب نیروی انتظامی32233777 – 32234372خصوصی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان باهنرکرج – سه راه عظیمیه32509257 – 32509256دولتی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان قائمچهارراه هفت تیر – بلوار دانش اموز – چهارراه دولت آباد2632771005خصوصیبستری و سرپایی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان امام خمینیخیابان شهیدبهشتی – جنب نیروی انتظامی2632241445خصوصیبستری و سرپایی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان کمالیمیدان شهدا2632223021دولتیبستری و سرپایی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان امام علیسه راه عظیمیه بلوار ولیعصر2632546374دولتیبستری و سرپایی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجمرکز چشم پزشکی نورجهانشهر – میدان هلال احمر2635800خصوصیسرپایی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجآزمایشگاه آرادمیدان سپاه – روبروی مخابرات – برج طاق کسری – طبقه اول2634440277خصوصیآزمایش PCR
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجداروخانه رازیبین میدان قدس(شاه عباسی) و توحید – روبروی خیابان امیری2632217488خصوصیهمه روزه بعدازساعت 19 و روزهای تعطیل هفته و فقط نسخ با مهرپزشکان درمانگاه کرج
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجداروخانه شهیدرجاییخیابان شهید بهشتی – حصارک – ابتدای خیابان قلم – بیمارستان شهیدرجایی2695743098دولتی
بهداشت و درمان تهرانالبرزنظرآبادبیمارستان امام حسن مجتبی(ع)انتهای خیابان مطهری – روبروی کلانتری2645355953دولتیبستری و سرپایی
بهداشت و درمان تهرانالبرزاشتهاردبیمارستان فاطمه الزهرابلوار آیت الله خامنه ایی2637729860دولتیبستری و سرپایی
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان آسیاخیابان احمد قصیر – روبروی دانشکده علامه طباطبایی88733571خانم صیاد9123957346خصوصیبستری
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان بهمنشهرک غرب- خیابان ایران زمین شمالی88575901-10خانم اخوان - خانم مولائی82499812- 82499534خصوصیسرپایی و بستری(به جز آندوسکوپی)
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان پارسبلوار کشاورز – پلاک 839-88960051جناب آقای اصغرپور و جناب آقای یاسری– امور مالیواحد پذیرشخصوصیسرپایی و بستری
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان ساسانبلوار کشاورز – شماره 5988965170-89رابط درمانگاهی: خانم تعالی – داخلی 223 و 224داخلی 335 و 336داخلی 223و 224خصوصیسرپایی و بستریرابط بستری: خانم صفی خانی – داخلی 335 و 336
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان شهرام (سجاد)میدان دکتر فاطمی88957391-6آقای یزدانی88958953خصوصیبستری(خدمات بستری به جز تست خواب)
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانمرکز قلب تهرانخیابان کارگر شمالی – نبش جلال آل احمد88029610-88029620آقای رضازاده8029742دولتیسرپایی و بستریخدماتی مانند سی تی آنژیوگرافی نیاز به هماهنگی با واحد درمان غیرمستقیم و امور بیمه گری دارد.61636677
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان مدائنخیابان انقلاب – چهارراه ولیعصر – خیابان برادران مظفر66465355-9خانم صمدیواحد پذیرشخصوصیسرپایی و بستریدکتر وزیرنظام و مقدسی خارج از قرارداد هستند
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان محب کوثرخیابان یوسف آباد- خیابان 2342193110-42193111خانم سحریواحد ترخیصخصوصیسرپایی و بستری
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان محب مهرخیابان ولیعصر(عج)- بالاتر از میدان ونک- نرسیده به میرداماد- کوچه خلیل زاده1-88644550آقای استادیواحد پذیرشخصوصیسرپایی و بستری
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان مهرخیابان ولی عصر- خیابان زرتشت غربی88960080-9082452224خصوصیبستریدر حال حاضر پذیرش ندارد
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان چشم پزشکی نگاهشریعتی – تقاطع بزرگراه همت – خیابان داود گل نبی – پلاک 323555خانم کرمی و آقای شهریاریخصوصیسرپایی و بستری
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان چشم پزشکی نورخیابان ولیعصر (عج) – خیابان اسفندیار82401805خانم حسینیامور قراردادهاخصوصیسرپایی و بستری
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۱۸۶ مورد، صفحه ۱ از ۸

ماهشهر

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
ماهشهرخوزستاناهوازمرکز گاما اسکن هلالکیانپارس -خیابان 11 شرقی - جنب مرکز توانبخشی هلال احمر61333924511
ماهشهرخوزستانماهشهرآزمایشگاه دکتر طهماسبیخیابان منتظری - جنب داروخانه دکتر قنواتی6152369531-2
ماهشهرخوزستانماهشهرمرکز تصویربرداری امام حسن مجتبی(ع)خیابان شریفی – نبش خیابان 22بهمن – مجتمع پزشکی مرکزی6152327498