نسخه قدیم سال مهار تورم و رشد تولید

امروز جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۳۹
 

برای مشاهده مراکز طرح درمان غیر مستقیم روی منطقه بهداشت و درمان مورد نظر کلیک نمایید .

آبادان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
آبادانخوزستانآبادانتصویربرداری شرکت آوای تندرستی آبادانآبادان-خیابان پرویزی-روبروی داروخانه دکتر محمد خلیلی6153226562دکترسعیدسدیدی912171018خصوصیرادیولوژی و سونوگرافی-
آبادانخوزستانآبادانتصویربرداری پیام سلامتی آبادان MRIآبادان-خیابان زند-جنب مسجد موسی بن جعفر6153220843حسن افخمی9161112443خصوصیتصویربرداری-
آبادانخوزستاناهوازمرکز طب هسته ای کیانپارس اهوازاهواز-کیانپارس پهلوان شرقی-جنب دادسرای انقلاب اسلامی اهواز6153337537دکتر سعادتی9121116827خصوصیطب هسته ای-
آبادانخوزستانآبادانقرارداد دکتر خلجآبادان-خیابان پرویزی-روبروی تصویربرداری دکتر سدیدی6153226072دکتر خلج91211237470خصوصیدندانپزشکی ورادیوگرافی تک دندان-
آبادانخوزستانآبادانبیمارستان آیت ا... طالقانی آبادانآبادان-فلکه ایستگاه 12 – بیمارستان آیت ا... طالقانی آبادان-دکتر محسن سرکاریان-دولتیبستری و سرپایی-
آبادانخوزستاناهوازبیمارستان آیت ا... طالقانی اهوازاهواز- امانیه خیابان مستعان-بیمارستان آیت ا... طالقانی اهواز6153339995دکتر زهرا بزرگ زاده-دولتیبستری و سرپایی-
آبادانخوزستاناهوازبیمارستان گلستان اهوازاهواز-گلستان – انتهای خیابان فروردین-دکتر آرتی9163207493دولتیبستری و سرپایی-

آغاجاری

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
آغاجاریخوزستانآغاجاریداروخانه دکترپورموسویآغاجاری بلوار ارشاد روبروی بیمارستان52662018دکترپورموسوی9166723915خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانآغاجاریبیمارستان شهید اشرف اصفهانیآغاجاری بلوار پرستار بیمارستان شهید اشرف اصفهانی52622019دکتر رحمان غلامی9167319001دولتیبستری
آغاجاریخوزستانبهبهانآزمایشگاه رازیفلکه بیدبلند528319009دکتر محمود طاهری9166712952خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانبیمارستان شهید زادهبهبهانخیابان شهید زیبایی بیمارستان شهید زاده52832044دکتر محسن زارع زاده52832044دولتیبستری
آغاجاریخوزستانبهبهانارجان طببهبهان -میدان پرستار روبروی بیمارستان شهید زاده52836333لطف الله موسوی پور9166710919خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانفیزیوتراپی فارابیبهبهان-خیابان پیروز مجتمع پزشکی ایران52833710حمید نظریان9365809800خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانداروخانه هدایتبهبهان -فلکه بید بلند اول خیابان سیمان داروخانه هدایت52834447منیره فاضلی زاده528334447خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانپزشک معتمدبهبهان -میدان مراحل میدان بید بلند روبروی گاراژ رفیعی52832479رویا قنواتی9163724781خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانگوش و حلق و بینیبههبان- ابتدای جاده سیمان کوی تعاون52833070احمد سمائیلی9163710165خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانمتخصص اطفالبههبان -میدان جوانمردی کوچه پزشکان کلینیک محسنی طبقه اول52831360سیامک پیدایش9126404346خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانمتخصص داخلیبهبهان-میدان جوانمردی52838684دکتر شهریار روزی طلب9121882341خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستاناهوازداروخانه هلال احمراهواز - کیانپارس جنب پل لشکر داروخانه هلال احمر33925624دکتر برزن9163053656خصوصیسرپایی

اهواز

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
اهوازخوزستاناندیمشکدکتراحمد شرائینخیابان امام -میدان امام خمینی ساختمان ارشاد42626456-09171132844پزشک معتمد42626456-09171132844خصوصیسرپایی_
اهوازخوزستاناندیمشکداروخانه دکتر بهنام صادقیخیابان شهید روشنی-داروخانه بیمارستان امام علی (ع)42641930داروخانه شبانه روزی42641930خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناندیمشکداروخانه دکتر مهر پیمامیدان امام خمینی-خیابان امام42640588-09166729974داروخانه-غیرشبانه روزی42640588-09166729974خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناندیمشکفیزیوتراپی مهراندیمشک خیابان شریعتی تقاطع خیابان طالقانی طبقه دوم42628500غیرشبانه روزی42628500خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناندیمشکرادیولوژی و سونوگرافی دکتر دیناروندخیابان پناهی پلاک 1342628500غیرشبانه روزی42628500خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناندیمشکآزمایشگاه دکتر علیرضا مجدی نسبمیدان امام-روبروی بانک ملی مرکزی -جنب بانک مهراقتصاد-نبش کوچه مینا-کدپستی648194563742627310-09161410441آزمایشگاه-غیرشبانه روزی42627310-09161410441خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناندیمشکبیمارستان امام علیروبروی ورزشگاه شهید سروندی09165771048بیمارستان09165771048دولتیبستریبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان امام خمینی24 متری خیابان آزادگان6132222085آقای دکترسلحشور6132222085دولتیبستریبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان فاطمه الزهراچهارراه زندابتدای پل الغدیرروبروی راهنمایی و رانندگی06135544200-7خانم طاهر کرمی06135544200-7دولتیبستریبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان سیناشهرستان کارون - بلوار امام علی6135551757دکتر خلیلی6135551757دولتیبستریبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازداروخانه هلال احمرکیانپارس - خیابان 13 شرقی - جنب هلال احمر61333925624دکتر مجید فرهادی61333925624دولتیسرپاییبا رعایت سیسنم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازآزمایشگاه پاتوبیولوژی نورژناهواز کیانپارس خیابان پهلوان غربی3339999933399999خصوصیبستریبا رعایت سیسنم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازداروخانه امام خمینیخیابان آزادگان نبش خیابان رستگاری روبروی کلینیک رجایی9161114827-322170529161114827-32217052خصوصیسرپاییبدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان گلستاناهواز-گلستان خیابان فروردین33743001بیمارستان33743001با و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازمرکز رادیولوژی فک وصورت دکتر کاوسیکیانپارس خ مهر شرقی خ دانشور ساختمان ایرانیان واحد 1مرکز رادیولوژیبا رعایت سیسنم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان ابوذرزیتون کارمندی خیابان توحید مرکز آموزشی درمانی ابوذر34443051بیمارستان33383634خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازدرمانگاه تخصصی صنعت و آب و برقگلستان -خیابان فردوس نبش خیابان آذر33210041-4233210041-42خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازمرکز تصویربرداری کیانپارسکیانپارس خیابان 11 غربی پلاک 8233382845سی تی اسکن33382845خصوصیبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازمرکز تصویربرداری اکسینزیتون کارمندی خیابان زاویه نبش فروغ پ 103144061شبانه روزی3144061خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازمرکز رادیولوژی فک و صورت دکتر ظاهریکیانپارس خیابان 6 غربی مجتمع پزشکی ایران نگین ورودی 1 طبقه 19367339813غیرشبانه روزی_خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان بقاییانتهای جاده گلستان جنب کارخانه نورد لوله اهواز33750000بیمارستان33750000خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان شهید بقایی 2گلستان -میدان شهید بقایی3375044233750442خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازمرکز بهداشتی درمانی میلاد(امیرکبیر سابق)کوی انقلاب -خ امیرکبیر شمالی نبش خ آزادی3378959133789591خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازبیمارستان رازیامانیه -بلوار فلسطین روبروی فرمانداری3333593533335935خصوصیسرپاییبا رعایت سیسنم ارجاع
اهوازخوزستاناهوازمرکز ناباروری جهاد دانشگاهیپردیس بلوار گلدیس33720165مرکز ناباروری33720165خصوصیسرپاییبا و بدون رعایت سیستم ارجاع
۱ ۲ ۳
۷۱ مورد، صفحه ۱ از ۳

بوشهر

اجازه انتشار نمونه های پر شده فرم وجود ندارد.

اصفهان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
تخصصی خانوادهاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-بلوار شهدای صفه بیمارستان تخصصی خانواده36259199-36259197اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان -غیر پزشکان 10 درصد فرانشیز
میلاداصفهاناصفهاناصفهاناصفهان/شهرک ولی عصر(عج)-خیابان جانبازان-انتهای بلوار شهید بخشی35130اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان -غیر پزشکان 10 درصد فرانشیز
سینااصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان شمس ابادی بیمارستان سینا32205025اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
شهید چمراناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان مشتاق سوم خیابان سلمان فارسی32600961اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
بیمارستان عیسی بن مریم(ع)اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان خیابان شمس ابادی32232065اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
امین اصفهاناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-میدان شهدا خ ابن سینا مرکز اموزشی درمانی امین34455051اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاعرایگان
الزهرااصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-بلوار صفه بیمارستان الزهرا36685555اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاعرایگان
فارابی اصفهاناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-بلوار ارغوانیه بیمارستان فارابی35312020اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
امام موسی کاظم (ع)اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان کاوه نرسیده به پل چمران33357670اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
بیمارستان شریعتیاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-چهار باغ بالا36272001اقای میرپور36249095 داخلی: 202سرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
عسکریهاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان سروش خیابان عسکریه32250041اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
امام حسین (ع)تخصصی کودکاناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان امام خمینی نرسیده به فلکه دانشگاه صنعتی33876002-3اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
کلینیک اردیبهشتاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان- خ رودکی-نبش کوچه ارغوان37861672اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپاییرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان-فقط سنگ شکن
بیمارستان زهرای مرضیهاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-میدان قدس-خ علامه مجلسی-کوچه صاحب ابن عباد34454300اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
ایت ا... کاشانیاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان ایت ا... کاشانی32330091اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
درمانگاه مهدیهاصفهاناصفهاناصفهانخیابان رباط بعد از پل رباط34329945اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپاییمراجعه با دفترچه درمانی
داروخان دکتر آذربایچانیاصفهاناصفهاناصفهانخیابان رباط جنب درمانگاه مهدیه34429949اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپاییفقط نسخه درمانگاه مهدیه
رادیولوژی بیمارستان خورشیداصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان ااستانداری32222127اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع)اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان ااستانداری32222127اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
بیمارستان سعدی اصفهاناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-بوستان سعدی کوی خداوردی36273031اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
بیمارستان حضرت زهرا(س)اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان- خیابان زینبیه9132299723اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
مرکزجراحی محدودمیلاداصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-چهار باغ پایین34487979اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
مرکز تصویر برداری و لیزر چشم(دیدآوران)اصفهاناصفهاناصفهانخیابان توحید-چهار راه پلیس -ساختمان ماکان-طبقه چهار-واحد 1636208490اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپاییرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
مرکز جراحی چشم پارسیاناصفهاناصفهاناصفهانخ میر- روبه روی بیمه آسیا-پلاک21036620704اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
مرکز جراحی چشم آباناصفهاناصفهاناصفهانخ سجاد - خ قائم مقام فراهانی - بالاتر از سه راه طیب36305035اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۵۰ مورد، صفحه ۱ از ۱۰

فارس و هرمزگان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان نمازیمیدان نمازی36474334-6071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" خلیلیخیابان خلیلی36291470071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" شهید فقیهیخیابان زند – روبروی صورتگر32125474071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" شهید چمرانبلوار شهید چمران36240101071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان" حافظاول بلوار شهید چمران36272492071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز"بیمارستان سوختگی امیرالمومنینورودی شهر صدرا36223481071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" اعصاب و روان ابن سیناخیابان قرآن بعد از باغ جهان نما32271387071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازمحرری16 کیلومتری جاده شیراز مرودشت شهرک باجگاه36275503071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" زینبیهبلوار سیبویه – میدان دفاع مقدس37266811071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" مسلمینخیابان خیام32135000071-32250191/6خصوصیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" حضرت علی اصغرخیابان مشکین فام32288603071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" شهید دستغیبخیابان حافظ – جنب باغ ملی32288064071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان شهید رجاییبلوار چمران36364001071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازابوعلی سینا ( پیوند اعضاء)شهر صدرا33440000071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" قلب الزهراءبلوار سیبویه37398811071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان امیربلوار فرهنگ شهر36323532071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان مرکزی MRIبلوار شهید چمران36284412-6134071-32250191/6خصوصیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان قلب کوثرانتهای قصردشت قبل از زیر گذر معالی آباد362331515071-32250191/6خصوصیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان مادر وکودک غدیربلوار قرآن شهرک گلشن32279701071-32250191/6خصوصیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازمرکز دیالیز حاج ابراهیمی(همودیالز)شهر صدرا - جاده فاز 2 به سمت دوکوهک - روبروی باغشهر پردیس36430034-7071-32250191/6خصوصیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازمرکز بینا گستربلوار ارم-روبروی درب دوم باغ ارم-خیابان سرو ناز32273726071-32250191/6خصوصیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه امین علیمیدان دانشجو (علم)32296457071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه دکتر فقیهی نژادنبش خیابان ارم32250682071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه هلال احمرخ زند جنب ساختمان هلال احمر32330455071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه دکتر کریمی - شهر صدارشهر صدرا33600141071-32250191/6خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۲۱۲ مورد، صفحه ۱ از ۹

گچساران

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتدکتر جهانشاد شرافتبازار روز074 32263421نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتدکتر سید منصور تقویخیابان فردوسی شمالی074 32265454نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچساراندکتر بهادر غضنفریخیابان بلادیان - طبقه بالای پاساژ شهرداری07432224420نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدبهبهانتصویربرداری ارجان طبمیدان پرستار06152836333نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتپلی کلینیک تخصصی امام سجاد (ع )خیابان گلزار شهدا07432261353نداردندارددولتیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتبیمارستان امام خمینیبلوار پاسداران07432265906-8نداردندارددولتیبستری
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتتصویربرداری دکتر شهروز نعمتیخیابان سپاه - نبش حافظ07432269559نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتفیزیوتراپی رازیخیابان سپاه - نرسیده به ساختمان پزشکان07432266352نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتآزمایشگاه تشخیصی طبی مهرخیابان سپاه07432262805نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدچرامدرمانگاه شبانه روزی چرامجنب دادگستری - شبکه بهداشت و درمان07432361605نداردندارددولتیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچسارانبیمارستان شهید رجاییبلوار ولی عصر - میدان پرستار07432224711-32224811نداردندارددولتیبستری
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچسارانآزمایشگاه تشخیصی طبی سیناخیابان عمران07432227080نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچسارانداروخانه دکتر حسن عسکریانجنب بیمارستان شهید رجایی07432226590نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدچرامداروخانه دکتر فاطمه کوداییخیابان ولی عصر07432362811نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتداروخانه شبانه روزی دکتر مسعود میرزاییخیابان فردوسی جنوبی07432369212نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتداروخانه سلامتبلوار دکتر شریعتی07432263848نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهگیلویه و بویراحمددهدشتدندانپزشکی الغدیردهدشت-خیابان شهید پارسی07432262930-32262760نداردنداردخصوصیسرپایی

غرب کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان امام رضا (علوم پزشکی)باغ ابریشم ـ جنب دانشگاه علوم پزشکی2ـ34276331 ـ34229401مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان امام علی(ع) (علوم پزشکی)بلوار شهید بهشتی38360042ـ38360295مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان امام خمینی(ره) (علوم پزشکی)خیابان صابونی37283602 ـ 37278925مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان طالقانی (علوم پزشکی)بلوار شهید بهشتی7 ـ38367984مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان فارابی (علوم پزشکی)جاده دولت آباد8260720ـ38260700مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان معتضدی (علوم پزشکی)خیابان فردوسی2ـ37246350مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی (علوم پزشکی)چهارراه هلال احمر6-37218204مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان شهداء (تامین اجتماعی)بلوار شهید بهشتی15ـ38354113مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان حضرت معصومه (س) (تامین اجتماعی)بلوار طاق بستان10ـ34230005مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان بیستونبلوار کیهانشهر4ـ38321701مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان سجادخیابان بهار37253616مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهدرمانگاه حاج دائیمیدان گلستان8382486-38359054مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک ویژه دانشگاهچهارراه مهدیه ـ روبروی پارک شیرین37239023مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک شهید چوبکار (سپاه)خیابان شریعتی37221165مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ماندانا کوهساری22 بهمن میدان 17 شهریور خ گلناز کلینیک مادر طبقه اول38395481مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک دهان ،فک و صورت آبانخیابان دارایی نبش کوچه دبیراعظم ساختمان کیمیا37292422مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک مادر (کلینیک ویژه)خ برق میدان 17 شهریور خ گلناز نبش کوچه 101 روبروی کلانتری 22 بهمن38368496مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهفیزیوتراپی هلال احمربلوار شهید بهشتی ـ روبروی بیمارستان طالقانی38357892مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهفیزیوتراپی جاویدفرهنگیان فاز 1 چهارراه شهید فهمیده پلاک 2338212010مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهفیزیوتراپی سیناچهارراه مدرس پشت پاساژ سعید طبقه فوقانی چاپ یارمحمدی37225296مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهفیزیوتراپی غرب- مدیریت آقای محمد باقرصداقت جوخیابان فردوسی نبش سه راه برق روبروی مسجد بروجردی ساختمان آسمان طبقه اول37236900مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهاپتومتریست- ماندانا محمدیانپارکینگ شهرداری– ساختمان پزشکان اجلالیه37284168مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبینائی سنجی - محمدرضا مظفریخیابان حاج محمدتقی اصفهانی ساختمان پزشکان رازی37288301مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهشنوائی سنجی صوت مدیریت آقای مرتضی خاطرمحمدیپارکینگ شهرداری-بالاتر از هتل راه کربلا-ساختمان متخصصین روبروی داروخانه دکتر تربتی37277496مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهمرکز تصویربرداری و MRI افقخیابان حاج محمدتقی اصفهانی انتهای کوی تالار امام رضا9-37218143مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۳۵ مورد، صفحه ۱ از ۱۰

مرکزی و لرستان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
مرکزی و لرستانلرستانخرم آباددکتر رستم یزدانی بیوکیخرم آباد – چهار راه فرهنگ33324931گراوند9166617336خصوصیجراحی عمومی
مرکزی و لرستانلرستانخرم آباددکتر فتح ا... شفیع زادهخرم آباد-خیابان علوی-نرسیده به شقایق- جنب بانک صنعت و معدن33408882گراوند9166617336خصوصیاطفال
مرکزی و لرستانلرستانخرم آباددکتر غلامرضا کمالوندخرم آباد-خیابان امام – روبروی پاساژ صدف33336799گراوند9166617336خصوصیداخلی
مرکزی و لرستانلرستانخرم آباددکتر کلثوم عبدالهیخرم آباد – چهارراه فرهنگ – طبقه پائین داروخانه شمس33321311گراوند9166617336خصوصیزنان و زایمان
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر مهین جلیلیبروجرد-خیابان شهدا-کوچه شهید حیدری42624193گراوند9166617336خصوصیزنان و زایمان
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر علیرضا خدادادیانبروجرد-میدان رازان- ساختمان پزشکان مهر – طبقه یک واحد 842624562گراوند9166617336خصوصیجراحی عمومی
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر محمدحسین فرزانبروجرد- خیابان شهدا- کوچه محسنی – مجتمع پزشکان سینا42628795گراوند9166617336خصوصیداخلی
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر محمدرضا امانت چیبروجرد- میدان قیام-ایتدای خیابان شهدا- طبقه فوقانی داروخانه حافظی (بوعلی سابق)42601765گراوند9166617336خصوصیاطفال
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر علی رئیسیبروجرد –خیابان حافظ جنوبی42624177گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانازنادکترحجت ا... گرجیازنا-خیابان انقلاب-روبروی داروخانه دکتر رضایی43220670گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانالیگودرزدکتر فرهاد روشنالیگودرز –خیابان امام جنب پاساژ سینا طبقه دوم داروخانه دکتر شفیعی43326333گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر محمد جواد کمالوندخرم آباد-خیابان علوی – نرسیده به میدان شقایق33409533گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانبروجرددکتر ساسان مرادیخرم آباد- خیابان ولیعصر(عج) – چهارراه سی متری پژوهنده- بالاتراز داروخانه دکتر چراغی33223746گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستانپلدختردکتر سعید سبزیپلدختر-خیابان امام32221461گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانلرستاندوروددکتر ولی قنبرزادهدورود-ابتدای خیابان کندوان43221092گراوند9166617336خصوصیپزشک معتمد
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان ولیعصر (عج)اراک- میدان ولیعصر (عج)3222203-9حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان امیرکبیراراک- میدان راه آهن33135075-8حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان طالقانیاراک-خیابان انتهای امام32776064-5حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان قدساراک-خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان مولوی غربی32228061-4حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان امیرالمومنیناراک-میدان بسیج-خیابان پردیس34173601-9حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان آیت الله خوانساریاراک- انتهای خیابان دانشگاه33675001-2حسنی9183624598دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکبیمارستان امام خمینی(تامین اجتماعی)اراک- شهرک رضوی (گردو)32782021-2حسنی9187605865دولتیبستری و سرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدی کلینیک ایران مهراراک-خیابان شهید شیرودی32213307باقری9187605865خصوصیبستری
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدی کلینیک دیاراک –خیابان شهیدشیرودی –ساختمان بوعلی سینا33127174باقری9187605865خصوصیبستری
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدرمانگاههای سپاه (ثارالله)اراک-خیابان قائم مقام فراهانی32265031-2باقری9187605865دولتیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴
۸۱ مورد، صفحه ۱ از ۴

مسجد سلیمان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیمانبیمارستان 22 بهمننمره2-کدپستی 649161786506143234971-3خانم سهیلا چهارلنگ9168174992دولتیبستری و سرپایی
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیماندرمانگاه شبانه روزی ولی عصر(عج)خ آزادی-روبروی بانک تجارت مرکزی06143221181-2خانم سهیلا چهارلنگ9168174992خصوصیسرپایی
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیمانمرکز تصویربرداری نورکوچه پزشکان 64916113956143222167خانم سهیلا چهارلنگ9168174992خصوصیسرپایی
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیمانمرکز فیزیوتراپی سلامتخ آزادی-جنب بانک سپه مرکزی9166815907خانم سهیلا چهارلنگ9168174992خصوصیسرپایی
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیمانمرکز فیزیوتراپی نصیریخ آزادی- ساختمان قدیم هلال احمر9166810331خانم سهیلا چهارلنگ9168174992خصوصیسرپایی

شمال کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
شمال کشورمازندرانساریپلی کلینیک بهداشت و درمان صنعت نفتمیدان امام- پشت سازمان برنامه و بودجه3-33350680میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان امام خمینیخیابان رازی333617-4میثم پیروزی9355833388دولتی
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان امیر مازندرانیبلوار امیر مازندرانی4-33355201میثم پیروزی9355833388خصوصیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان شفاجاده کمربندی9-33355006میثم پیروزی9355833388خصوصیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان نیمه شعبانبلوار پاسداران14-33340111میثم پیروزی9355833388خصوصیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان بوعلیبلوار پاسداران33340040میثم پیروزی9355833388دولتیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان فاطمه الزهرا (قلب)بلوار ارتش5-33323023میثم پیروزی9355833388دولتیبستری
شمال کشورمازندرانساریداروخانه سیزده آبانمیدان معلم33240040میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریداروخانه دکتر خلوتی میدان معلممیدان معلم3326343میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریداروخانه امام رضا(ع)میدان امام - مجتمع ولیعصر2-33258791میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریداروخانه هلال احمرمیدان ساعت33242435میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریآزمایشگاه پارسخیابان فرهنگ33249771میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریفیزیوتراپی شاهدبلوار امیرمازندرانی ـ مجتمع پزشکی سینا33378400میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریرادیولوژی میرشکارخیابان قارن – روبروی بانک رفاه-ساختمان شفا33302848میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریآزمایشگاه فجربلوار کشاورز33411103میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریفیزیوتراپی کرمی فرخیابان فرهنگ33322242میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریفیزیوتراپی مریم (سید کمال حسینی)خیابان قارن- مجتمع توحید333247850میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریمرکز هسته ای دکتر محبوبخ امیر مازندرانی -مجتمع پارسا33408888میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریMRI   آیت الله خامنه اییبلوار پاسداران332230210میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریمرکز تصویر برداری پرتو مازندبلوار پاسداران4-33348900میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریمجتمع فوق تخصصی طوبیبلوار خزر33249044میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریآزمایشگاه نورخیابان قارن مجتمع کسری33312708میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریمرکز درمانی تصویربرداری نگینمیدان شهدا- بلوارطالقانی-نبش باغ سنگ34010میثم پیروزی9355833388خصوصیبستری و سرپایی
شمال کشورمازندرانبابلمرکز MRI مازندرانمیدان حمزه کلا کوچه MRI32398999میثم پیروزی93583338خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانبابلدکتر سید عباس علی محمدیمیدان اوقاف -ابتدای کوچه کتابخانه شهید نجاریان ساختمان آپادانا طبقه 3323611227میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۴۱ مورد، صفحه ۱ از ۱۰

شمال غرب کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاسکوداروخانه شفا اسکوخیابان امام جنب کلینیک شفا33226941خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاسکوداروخانه محققخیابان امام جنب کلینیک شفا33226941خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاسکودرمانگاه شفا اسکواسکو33220909خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاسکوشبکه جامع همگانی سلامت اسکو (بیمارستان امام خمینی)اسکو33228177دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاهرآزمایشگاه دکتر رئوفیمیدان معلم ساختمان رودابه طبقه همکف44231142خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاهربیمارستان باقرالعلوماهردولتیبستری و سرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاهردرمانگاه شبانه روزی روز سالممیدان معلم روبروی بانک ملی ساختمان غزال ارسباران44239650خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاهردکتر احد اجتهادی (دندانپزشک عمومی)میدان یادبود جنب قنادی سامان واحد244237024خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاهردکتر ایل ناز نیکنام (متخصص کودکان)میدان یادبود جنب قنادی سامان واحد444237023خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیاهررادیولوژی دکتر عطاپورمیدان یادبود روبروی مخابرات44237274خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیبستان آبادداروخانه فرحناکخیابان امام43332432خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیبستان آباددکتر هادی احمدپور (پزشک عمومی)خیابان 29 بهمن جاده ساحلی زیر زمین مرکز پزشکی قانونی4324120041خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزآزمایشگاه جهاد دانشگاهیخیابان ارتش جنوبی تقاطع باغشمال33357956دولتیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزآزمایشگاه دکتر اسماعیلیخیابان 17 شهریور جدید روبه روی بستنی وحید35544642خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزآزمایشگاه دکتر دبیریخیابان 17 شهریور جدید مابین تقاطع طالقانی وشریعتی33555761خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزآزمایشگاه سلام تبریزبلوار نیایش انتهای پل پیشقدم کلینیک سلامت33259600خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزام آر آی شیخ الرئیسخیابا ن آزادی روبه روی پمپ بنزین مارالان3357205دولتیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزببمارستان شهداءجاده ائل گلی بلوار گلشهر33893336دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان 29 بهمنبلوار 29 بهمن33307000دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان اسد آبادیخیابان بهار نرسیده به چهارراه بهار32804401دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان الزهرا (زنان زایمان)خیابان ارتش جنوبی چهارراه باغشمال مرکز آموزشی درمانی الزهرا35539161دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان امام رضاخیابان دانشگاه خیابان گلگشت33347056دولتیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان امام سجادبلوار استاد شهریار خیابان گلکار پلاک 733283061خصوصیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان امیرالمومنینخیابان قدس (قره اغاج)32818191خصوصیبستری وسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجانشرقیتبریزبیمارستان بهبودخیابان ارتش جنوبی35538701خصوصیبستری وسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۲۹۹ مورد، صفحه ۱ از ۱۲

شمال شرق کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندآزمایشگاه شفاوکیمیاخیابان طالقانی طالقانی2032223144خانم نوفرستیخصوصیآزمایشگاه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندسونوگرافی دکتر محمدی فردخیابان طالقانی – طالقانی932223359خانم نوفرستیخصوصیتصویر برداری
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندسونوگرافی دکتر خراشادی زادهنشــــانی بیرجند- خیابان طالقانی – طالقانی3 ساختمان پزشکان سینا32233426خانم نوفرستیخصوصیتصویر برداری
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندداروخانه دکتر طاقیخیابان مدرس- بین مدرس 9-1132239494خانم نوفرستیخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندداروخانه دکتر قدرتیخیابان غفاری- خیابان رازی-روبروی بیمارستان ولی عصر32420072خانم نوفرستیخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندبیمارستان امام رضاخیابان طالقانی32222300خانم نوفرستیدولتیبیمارستان
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندبیمارستان میلادانتهای بلوار صنعت و معدن32238666خانم نوفرستیخصوصیبیمارستان
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندبیمارستان ولیعصرخیابان غفاری بلوار زکریای رازی32443000خانم نوفرستیدولتیبیمارستان
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجنددرمانگاه شبانه روزی شهدامیدان ابوذر- ابتدای خیابان ارتش32222137خانم نوفرستیخصوصیدرمانگاه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندبیمارستان رحیمی تامین اجتماعیخیابان پاسداران –چهار راه مخابرات32435012خانم نوفرستیخصوصیبیمارستان
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجنددرمانگاه فرهنگیانخیابان طالقانی حد فاصل 11و1332226044خانم نوفرستیخصوصیدرمانگاه
شمال شرقخراسان جنوبیبیرجندآقای دکتر سید عبدالله ابطحیبیرجند-خ مدرس-بین مدرس 9و11 جنب داروخانه دکتر طاقی32238090خانم نوفرستیخصوصیپزشک معتمد
شمال شرقخراسان رضویگنابادبیمارستان بهلولخیابان سعدی –بلوار وحدت57236833محمد خادمدولتیبیمارستان
شمال شرقخراسان رضویگنابادآزمایشگاه جهاد دانشگاهیخیابان امام خمینی ابتدای خیابان سعدی57223816محمد خادمدولتیآزمایشگاه
شمال شرقخراسان رضویگنابادداروخانه دکتر فرخخیابان ناصر خسرو57229620محمد خادمخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان رضویگناباددرمانگاه سید الشهداخیابان امام خمینی –بین امام خمینی 5،و757251441محمد خادمخصوصیدرمانگاه
شمال شرقخراسان رضویگنابادآقای دکتر احمد مختاریگناباد-خ امام خمینی-روبروی پاساژ قهرمانی57223800محمد خادمخصوصیپزشک معتمد
شمال شرقخراسان رضویتربت جامآزمایشگاه دکتر اسکوئیتربت جام-خیابان المهدی- انتهای المهدی8-ساختمان پزشکی بوعلی سین52528151امور اداری پخشخصوصیآزمایشگاه
شمال شرقخراسان رضویتربت جامداروخانه دکترخوبزادتربت جام خ المهدی جنب شیرینی سرای طلوع52524566امور اداری پخشخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان رضویتربت جامداروخانه دکتر نظر احمدیتربت جام خ المهدی روبروی مهدیه52524131امور اداری پخشخصوصیداروخانه
شمال شرقخراسان رضویتربت جامبیمارستان سجادیهتربت جام –میدان امام رضا52521810امور اداری پخشدولتیبیمارستان
شمال شرقخراسان رضویتربت جامآقای دکتر علی آروینتربت جام -خیابان المهدی-جنب داروخانه دکتر جامی52525005امور اداری پخشخصوصیپزشک معتمد
شمال شرقخراسان رضویتربت حیدریهآزمایشگاه دکتر سلیمانیخ فردوسی جنوبی کوچه کفش بلا52220100محمد خادمخصوصیآزمایشگاه
شمال شرقخراسان رضویتربت حیدریهبیمارستان رازیبلوار امام رضا –جنب ترمینال مسافربری522350102محمد خادمخصوصیبیمارستان
شمال شرقخراسان رضویتربت حیدریهآزمایشگاه دکتر رجب زادهخ فردوسی جنوبی 7952229913محمد خادمخصوصیآزمایشگاه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۲۷۳ مورد، صفحه ۱ از ۱۱

تهران

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان و زایشگاه حضرت فاطمهم شهید سلطانی37723035دولتی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان امام خمینیکرج- خیابان شهید بهشتی- جنب نیروی انتظامی32233777 – 32234372خصوصی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان باهنرکرج – سه راه عظیمیه32509257 – 32509256دولتی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان قائمچهارراه هفت تیر – بلوار دانش اموز – چهارراه دولت آباد2632771005خصوصیبستری و سرپایی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان امام خمینیخیابان شهیدبهشتی – جنب نیروی انتظامی2632241445خصوصیبستری و سرپایی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان کمالیمیدان شهدا2632223021دولتیبستری و سرپایی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجبیمارستان امام علیسه راه عظیمیه بلوار ولیعصر2632546374دولتیبستری و سرپایی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجمرکز چشم پزشکی نورجهانشهر – میدان هلال احمر2635800خصوصیسرپایی
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجآزمایشگاه آرادمیدان سپاه – روبروی مخابرات – برج طاق کسری – طبقه اول2634440277خصوصیآزمایش PCR
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجداروخانه رازیبین میدان قدس(شاه عباسی) و توحید – روبروی خیابان امیری2632217488خصوصیهمه روزه بعدازساعت 19 و روزهای تعطیل هفته و فقط نسخ با مهرپزشکان درمانگاه کرج
بهداشت و درمان تهرانالبرزکرجداروخانه شهیدرجاییخیابان شهید بهشتی – حصارک – ابتدای خیابان قلم – بیمارستان شهیدرجایی2695743098دولتی
بهداشت و درمان تهرانالبرزنظرآبادبیمارستان امام حسن مجتبی(ع)انتهای خیابان مطهری – روبروی کلانتری2645355953دولتیبستری و سرپایی
بهداشت و درمان تهرانالبرزاشتهاردبیمارستان فاطمه الزهرابلوار آیت الله خامنه ایی2637729860دولتیبستری و سرپایی
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان آسیاخیابان احمد قصیر – روبروی دانشکده علامه طباطبایی88733571خانم صیاد9123957346خصوصیبستری
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان بهمنشهرک غرب- خیابان ایران زمین شمالی88575901-10خانم اخوان - خانم مولائی82499812- 82499534خصوصیسرپایی و بستری(به جز آندوسکوپی)
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان پارسبلوار کشاورز – پلاک 839-88960051جناب آقای اصغرپور و جناب آقای یاسری– امور مالیواحد پذیرشخصوصیسرپایی و بستری
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان ساسانبلوار کشاورز – شماره 5988965170-89رابط درمانگاهی: خانم تعالی – داخلی 223 و 224داخلی 335 و 336داخلی 223و 224خصوصیسرپایی و بستریرابط بستری: خانم صفی خانی – داخلی 335 و 336
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان شهرام (سجاد)میدان دکتر فاطمی88957391-6آقای یزدانی88958953خصوصیبستری(خدمات بستری به جز تست خواب)
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانمرکز قلب تهرانخیابان کارگر شمالی – نبش جلال آل احمد88029610-88029620آقای رضازاده8029742دولتیسرپایی و بستریخدماتی مانند سی تی آنژیوگرافی نیاز به هماهنگی با واحد درمان غیرمستقیم و امور بیمه گری دارد.61636677
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان مدائنخیابان انقلاب – چهارراه ولیعصر – خیابان برادران مظفر66465355-9خانم صمدیواحد پذیرشخصوصیسرپایی و بستریدکتر وزیرنظام و مقدسی خارج از قرارداد هستند
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان محب کوثرخیابان یوسف آباد- خیابان 2342193110-42193111خانم سحریواحد ترخیصخصوصیسرپایی و بستری
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان محب مهرخیابان ولیعصر(عج)- بالاتر از میدان ونک- نرسیده به میرداماد- کوچه خلیل زاده1-88644550آقای استادیواحد پذیرشخصوصیسرپایی و بستری
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان مهرخیابان ولی عصر- خیابان زرتشت غربی88960080-9082452224خصوصیبستریدر حال حاضر پذیرش ندارد
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان چشم پزشکی نگاهشریعتی – تقاطع بزرگراه همت – خیابان داود گل نبی – پلاک 323555خانم کرمی و آقای شهریاریخصوصیسرپایی و بستری
بهداشت و درمان تهرانتهرانتهرانبیمارستان چشم پزشکی نورخیابان ولیعصر (عج) – خیابان اسفندیار82401805خانم حسینیامور قراردادهاخصوصیسرپایی و بستری
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۱۸۶ مورد، صفحه ۱ از ۸

ماهشهر

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
ماهشهرخوزستاناهوازمرکز گاما اسکن هلالکیانپارس -خیابان 11 شرقی - جنب مرکز توانبخشی هلال احمر61333924511
ماهشهرخوزستانماهشهرآزمایشگاه دکتر طهماسبیخیابان منتظری - جنب داروخانه دکتر قنواتی6152369531-2
ماهشهرخوزستانماهشهرمرکز تصویربرداری امام حسن مجتبی(ع)خیابان شریفی – نبش خیابان 22بهمن – مجتمع پزشکی مرکزی6152327498
ماهشهرخوزستاناهوازآزمایشگاه پاتوبیولوژی نرگس (فقط ارسال نمونه)صادق نژاد06152434219آزمایش

هرمزگان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
هرمزگانهرمزگانبندرعباسمرکزجراحی محدود وسرپایی رازیکوی خلیج فارس پلاک3-طبقه1 واحد1076913143210736-2581555(113)خصوصی
هرمزگانهرمزگانبندرعباسبیمارستان خاتم الانبیاءبلوار امام خمینی- جنب ناحیه انتظامی076-331150736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسبیمارستان ام لیلابندر عباس-بلوار امام خمینی- پشت آستانه سید مظفر76333315870736-2581555(113)خصوصی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسبیمارستان پیامبر اعظمبندر عباس-بلوار جمهوری اسلامی07633450010736-2581555(113)دولتی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسبیمارستان صاحب الزمان(عج)بندر عباس-بلوار پاسداران-چهار راه بهمن-بلوار بسیج0763335645020736-2581555(113)خصوصی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسبیمارستان خلیج فارسبندر عباس-خیابان دانشگاه-بلوار پردیس076336702800736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسبیمارستان امام رضا (ع)بندر عباس-بلوار امام خمینی- پشت آستانه سید مظفر076333409880736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسبیمارستان کودکانبندر عباس-گلشهر شمالی-مرکز آموزشی کودکان076336672000736-2581555(113)دولتی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسدی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه شماره 2بندر عباس-خیابان شهید بهشتی-چهار راه قدس- ساختمان مشیر دوانی-------------0736-2581555(113)دولتیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسمرکز سنجش تراکم استخوان مهر شفابندر عباس-میدان شریعتی -بالاتر برج اصناف-ساختمان ماهان076322345200736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسداروخانه شبانه روزی دانشگاه علوم پزشکی 1بندر عباس-بیمارستان پیامبر اعظم0763333450130736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسپاراکلینیک ادیومتری و اسپیرومتری درمانگاه بعثتبندر عباس- خیابان آیت اله غفاری-جنب بازار بزرگ076333131410736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندرعباسفیزیوتراپی پویابندرعباس-خ سیدجمال الدین اسدآبادی-ساختمان پزشکان شریف-طبقه5076-322132090736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسفیزیوتراپی سینابندرعباس-چهارراه پردیس-روبه روی بیمارستان خلیج فارس-ساختمان پزشکان پردیس076-3336835340736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسفیزیوتراپی سرافرازبندر عباس-خیابان سید جمال الدین اسدآبادی-چهار راه مرادی076-322340790736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندر عباسآزمایشگاه دکتر سبحانیبندر عباس- چهار راه فاطمیه به سمت چهار راه مرادی076-322225630736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندر عباساپتومتری مهدی محمدیبندر عباس-خیابان سید جمال الدین اسدآبادی-پشت بانک صادرات-بالای داروخانه زرگرنیا076-322490070736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندر عباساپتومتری راحله افروزی فردبندر عباس -حد فاصل خیابان مرادی و سازمان-ساختمان مثبت- طبقه اول076-322267570736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندرعباسدکتر مهشید محسنیان(زنان)بندرعباس-خ اسدآبادی-چهارراه مرادی-کوچه جنب داروخانه دکترامیری زاده ساختمان شریف076-333869330736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندرعباسدکتر مریم علی اصغرپورموزیرجی(زنان)بندرعباس-چهارراه پردیس-روبه روی بیمارستان خلیج فارس-ساختمان پزشکان پردیس091385328020736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندرعباسدکتر آرش رحیمی(داخلی)بندرعباس-سه راه پلنگ صورتی-ساختمان البرز طبقه 2076-322391980736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندرعباسدکتر فرهاد عبدالکریمی(قلب)بندر عباس-چهارراه مرادی-ساختمان بانک پارسیان076322470110736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندرعباسدکتر مرضیه بارچی نژ اد(کودکان)بندرعباس-چهارراه فاطمیه-روبروی شیرینی کده-ساختمان پزشک-طبقه اول076-322104300736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندرلنگهآزمایشگاه سینابندرلنگه-بلوارانقلاب-پاساژموسوی-طبقه زیزمین076-442404480736-2581555(113)خصوصیسرپایی
هرمزگانهرمزگانبندر لنگهبیمارستان شهدای بندر لنگهبندر لنگه-بلوار امام خمینی076442260800736-2581555(113)دولتی
۱ ۲
۳۱ مورد، صفحه ۱ از ۲