نسخه قدیم سال جهش تولید با مشارکت مردم

امروز سه شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۳ ۱۴:۱۳
 

اصول کلی اعزام بیماران براساس مقررات صنعت نفت

1- اعزام بیمار جهت دریافت خدمات تشخیصی و درمانی به منطقه دیگر صرفاً از طریق شورای اعزام پزشکی مناطق بهداشت و درمان و با دریافت برگه اعزام امکان پذیر است. در صورت مراجعه کارمند به بهداشت و درمان غیر منطقه خود خدمات درمانی در قبال ارائه دفترچه بیمه نفت قابل انجام است اما مشمول مقررات اعزام نخواهد بود.

2- اعزام بیمار به تهران، اهواز، شیراز یا مناطق دیگر در صورتی مجاز است که خدمات مورد نیاز بیمار (با تشخیص و تأیید شورای پزشکی منطقه مبدأ) در منطقه محل سکونت یا محل کار کارمند قابل ارائه نباشد، در غیر این صورت اعزام محسوب نشده و مشمول مقررات اعزام به حساب نمی آید.

3- کارمندی که با برگه اعزام از منطقه مبدأ به هر یک از مناطق بهداشت و درمان اعزام می شود در طی مدت دریافت خدمات، مشمول مأموریت درمانی است.

4- مدت زمان حضور و مراجعه کارمند به بهداشت و درمان محل اعزام باید به تأیید آن بهداشت و درمان برسد. در صورت عدم تأیید تمام یا بخشی از ایام عدم حضور کارمند در محل کار خود به عنوان مأموریت درمانی، ایام مذکور توسط بهداشت و درمان محل اعزام به عنوان مرخصی استحقاقی یا غیبت از کار محسوب خواهد شد.

5- اعزام مجدد به بهداشت و درمان محل اعزام اولیه صرفاً باید با نظر و تأیید کتبی شورای اعزام بهداشت و درمان مبدأ باشد و درخواست یا تعیین وقت نوبت بعدی مراجعه توسط پزشک درمانگر ملاک عمل صرف نمی باشد.

6- در صورت اعزام بیمار جهت انجام درمان خارج از بیمارستان نفت، در طی مدت اقامت کارمند در شهر محل اعزام (مانند تهران و اهواز) کارمند باید روزانه به پلی کلینیک تخصصی آن منطقه مراجعه و حضور خود را ثبت نماید.

7- بلافاصله پس از پایان درمان در شهر محل اعزام (مانند تهران و اهواز) کارمند باید به منطقه محل کار خود مراجعه و مشغول به کار شود.

8- سازمان بهداشت و درمان هیچ گونه تعهدی در قبال ایاب و ذهاب کارمند یا اقامت همراه بیمار در طی مدت اقامت در شهر محل اعزام ندارد و این گونه امور کلاً به عهده شرکت/ سازمان محل کار کارمند است.

9- جهت اعزام مجدد بیمار نیز تأییدیه و اخذ برگه اعزام از بهداشت و درمان منطقه مبدأ ضروری است.

10- اعزام بیمار برای موارد خاصی مانند نازایی، جراحی لیزیک و اعمال مشابه چشمی، ارتودنسی و ایمپلنت دندان ها  با تایید شورای اعزام  پزشکی منطقه صرفاً تا نزدیک ترین شهری که این خدمات قابل ارائه باشند مجاز بوده و تعهدی برای اعزام به تهران، اهواز، شیراز و ... برای سازمان و نیز شرکت های صنعت نفت وجود ندارد.

11- مقرات اعزام شامل بازنشستگان صنعت نفت و خانواده های آنان (حتی فرزندان ذکور بالای 22 سال ایشان) نمی شود.

12- مقررات اعزام شامل کارکنان پیمانکاری، پرکیس و قراردادی نمی باشد.

13- اعزام بیمار به خارج از کشور تابع مقررات عمومی صنعت نفت و نیز مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.