نسخه قدیم سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

امروز سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ ۲۰:۰۴
 

اخبار

روایت خدمت در مدیریت برنامه ریزی

مهندس رضا تیرگر سرپرست مدیریت برنامه ریزی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گفت : مدیریت برنامه ریزی روایتی از خدمات و زحمات صورت گرفته توسط همکاران چهار معاونت متشکل مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مهندسی سیستم ها و بهره وری و آمار، اطلاعات و خدمات مکانیزه است .

وی ادامه داد : در طی هشت ماه تمامی مراکز درمانی سازمان از جمله اهواز، آغاجاری، اصفهان، بوشهر و خارگ، شمال شرق و.... مورد بازدید قرار گرفت که هدف از آن پایش مناطق بوده است .

سرپرست مدیریت برنامه ریزی سازمان تصریح کرد : اهم فعالیت های حوزه مهندسی سیستم ها در سال گذشته شامل ارائه سناریوهای ساختاری متعدد در راستای چابک سازی و ادغام مناطق و ستاد، ایجاد سمت در مراکز فاقد ساختار و عملیاتی و حذف سمت در مراکز خصوصی، بازآرایی کلی ساختار سازمانی، بروز رسانی بانک اطلاعاتی سازمان، ایجاد بیش از 1000سمت متناسب جهت استخدام مشمولین ایثارگر بند "د" و "و" ، معرفی خدمات شناسه دار، ارائه گزارشات کارشناسی برحسب دستورات موردی و پاسخ به نامه ها و درخواست های متعدد مناطق بوده است .

وی اظهار داشت : در بازآرایی کلی ساختار سازمانی با همکاری مهندسی ساختار شرکت ملی نفت و تشکیلات و روش ها ،اقداماتی از جمله طراحی نمودارها در نرم افزار Visio ، مطالعه و بررسی ضوابط و دستور العمل های داخلی سازمان و وزارت بهداشت و درمان و صنعت نفت درخصوص اصول سازماندهی ساختارها و نیروی انسانی، تهیه و ارائه گزارشات متعدد از منظرهای گوناگون جهت تسهیل تصمیم گیری مدیریت کلان سازمان  و نهایی نمودن نمودارها و ارسال به مهندسی ساختار شرکت ملی نفت جهت طی مراحل تصویب خواهی و ... صورت گرفته است .

تیرگر با اشاره به اهمیت حوزه بهره وری نیز بیان داشت : هماهنگی با مسئولین مناطق جهت ارائه گزارش عملکرد (داده های کارایی و اثربخشی) و یکپارچه سازی داده های مورد نیاز، هماهنگی با امور مالی سازمان جهت ارائه داده های حوزه بهره وری (کارایی)، پیگیری جهت تصویب و دریافت شاخص های تخصصی (اثربخشی) حوزه بهره وری سازمان، تهیه گزارش جامع بهره وری سازمان جهت درج در گزارش مجمع عمومی نفت (عملکرد 1398 تا 1400) و تعیین نرخ رشد بهره وری مناطق پانزده گانه با استفاده از شاخص بهره وری مالمکوئیست 1398-1400، تصویب نحوه ارزشگذاری خدمات درمان غیرمستقیم و امور بیمه گری، تهیه و ارسال گزارشات مورد نیاز به دیوان محاسبات اداری مرتبط با حوزه بهره وری، تدوین و تصویب مقاله پژوهشی مرتبط با فرآیند چرخه مدیریت بهره وری سازمان، پایش برنامه های ارتقای بهره وری سال 1400 و ارائه گزارشات دوره ای به شرکت ملی نفت ایران و پیشنهاد پروژه های بهبود بهره وری سال 1402 از مهمترین اقدامات بشمار میرود.

وی در ادامه به اقدامات اساسی واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد اشاره کرد و گفت : تشکیل جلسات گروهی با روسای مناطق و مدیریت های ستادی در خصوص نهایی سازی برنامه های عملیاتی سال 1401، تهیه گزارش جامع میزان تحقق اهداف، راهبردها و اقدامات راهبردی سازمان براساس پایش سه ماهه برنامه های عملیاتی مناطق، برگزاری جلسات مستمر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با مدیریت های ستادی در راستای اجرای بهینه انضباط مالی، مشارکت با واحد مدیریت مالی در انعقاد تفاهم نامه مالی با مناطق، همکاری در تدوین تفاهم نامه های سال 1401 مناطق سازمان (فرم های شماره سه و چهار) و شناسایی مغایرت های موجود، ارزیابی تقاضاهای خرید مناطق مبتنی بر تفاهم نامه مالی و هماهنگی با سایر واحدهای ستادی، تدوین و نهایی سازی شاخص های تخصصی جهت تخصیص سهمی از بودجه مناطق بر اساس عملکرد ایشان، برگزاری جلسات متعدد جهت تدوین و نهایی سازی شاخص های تخصصی بهره وری در مدیریت درمان ، بیمه گری ، سلامت کار و خانواده  از اقدامات این حوزه است.

تیرگر افزود : علاوه بر اقداماتی که اشاره کردم برگزاری جلسات متعدد داخلی با مدیریت های ستادی جهت شناسایی چالش های موجود در برنامه های عملیاتی و تفاهم نامه مالی مناطق و تدوین جدول گانت جهت یکپارچه سازی فرایند، ارزیابی هزینه ها و اقدامات انجام شده مرتبط با کووید 19 طی سال 1400،تدوین و نهایی سازی گزارش عملکرد سازمان جهت ارائه به مجمع نفت،تدوین گزارشات مدیریتی جهت پاسخگویی به ذینفعان و سایر نهادهای نظارتی ( سند تحول دولت مردمی- پیشرفت فیزیکی پروژه ها به برنامه ریزی تلفیقی وزارت نفت- برنامه های سازمان در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه – دستاوردهای مهم و الویت دار سازمان – اقدامات انجام شده در سازمان در راستای شعار سال 1401 – حسابرس داخلی و ...)،تهیه خلاصه گزارش چالش ها و ارائه راهکارهای مناطق در سال 1401 ،تهیه و ارائه پروپوزال پیاده سازی پروژه مدیریت دانش در سازمان، شناسایی و ارزیابی ذینفعان سازمان با نظرسنجی از خبرگان مناطق ،تهیه گزارش جامع مسئولیت های اجتماعی سازمان در سال 1401، هماهنگی با مدیرتهای ستادی و مناطق جهت برنامه های عملیاتی سال 1402، تدوین برنامه های عملیاتی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  در راستای سند تحول دولت مردمی سیزدهم از دیگر اموری بود که در واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد انجام شد.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه نرم افزار اشاره و گفت : راه اندازی نرم افزار یکپارچه امور اعزام، راه اندازی نرم افزار یکپارچه نوبت دهی اینترنتی سازمان، راه اندازی نرم افزار یکپارچه نقلیه سازمان،راه اندازی نرم افزار کارانه پزشکان پرکیس،راه اندازی نرم افزار کمیسیون پزشکی در حوزه دارو، راه اندازی نرم افزار یکپارچه درمانگاهی سازمان، راه اندازی افزونه پرداخت از طریق کیوسک در بهداشت و درمان تهران و راه اندازی میزخدمت الکترونیک سازمان در تمامی مناطق از مهمترین اقدامات این حوزه به شمار میرود.

رییس شورای عالی میز خدمت سازمان از تشکیل شورای عالی میزخدمت و برگزاری دو میز خدمت حضوری در بیمارستان نفت تهران و همچنین برگزاری در مناطق بهداشت و درمان کشور و دریافت گزارشات مکتوب خبر داد .

تیرگر خاطر نشان کرد: اقداماتی در حوزه نسخه الکترونیک درمان مستقیم ( مراکز ملکی سازمان) انجام شده که به شرح زیر می باشد :  راه اندازی پنل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در حوزه درمان مستقیم و ارتباط پنل مذکور با بیمه ها، اتصال نرم افزار های درمانی به بستر سپاس جهت ارسال اطلاعات بیماران غیر شرکتی، اتصال به سامانه TTAC سازمان غذا و دارو، به روزرسانی قیمت دارو با استفاده از وب سرویس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، راه اندازی API نسخه نویسی و نسخه پیچی اختصاصی سازمان،  Mappingخدمات و راه اندازی HIX و راه اندازی وب سرویس اشتراک گذاری دیتا.

وی در پایان به اقداماتی که در حوزه امنیت و حوزه زیر ساخت های ارتباطی انجام شده بصورت تیتر آور اشاره کرد  و گفت : ابلاغ راهبرد اجرای برنامه استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات ISMS به مناطق تابعه شامل اعلام ضوابط و فازهای اجرایی پروژه به واحد انفورماتیک مناطق ، برنامه ساماندهی پشتیبان گیری از اطلاعات ستاد و منطقه تهران تدارک دو سطح ذخیره ساز شبکه SAN اصلی و نوار مغناطیسی برای نگهداری پشتیبان آماده و بلند مدت ، اصلاح نیاز به منابع اینترنتی اطلاعات در سامانه های درمانی با تبدیل آدرس های اینترنتی به اینترانت ملی و اتصال به سامانه شمس از طریق لینک داخلی و راه اندازی آنتی ویروس داخلی و همچنین اتصال سازمان به شبکه ملی سلامت (شمس) ، ارتقا بستر WAN سازمانی، پیگیری ارتباط فیبرتاریک بین ستاد سازمان و شرکت خطوط لوله و مخابرات شرکت ملی نفت ایران، برقراری ارتباط فیبرنوری بین ستاد سازمان و بهداشت و درمان مرکزی و لرستان جهت راه اندازی سایت پشتیبان و راه اندازی خط تلسی از عناوین مهم آن است.

سرپرست مدیریت برنامه ریزی سازمان ضمن تشکر از همراهی و تلاش های همکاران در این مدیریت و تمامی مدیران و روسا سازمان ، برای همگان سلامتی و عاقبت بخیری را در سال آینده آرزو کرد و پیشاپیش آغاز سال نو و ماه مبارک رمضان را تبریک گفت.
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ۰۶:۳۹
تعداد بازدید : ۴۰۹
کد خبر : ۱۲,۶۹۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید