نسخه قدیم سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

امروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۸:۴۹
 

اخبار

دلنوشته دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

دکتر سید محمدرضا موالی زاده مدیریت عملیات سازمان بمناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی دلنوشته ای را نوشت که به شرح ذیل می باشد.

ای تیرغمت رادل عشاق نشانه  
آتش داغی به جان مومنین افتاده است
گوییا ازاسب ، کوهی برزمین افتاده است
سرجدا پیکرجدا ، این سرنوشت لاله هاست
خاتم ملک سلیمان، بی نگین افتاده است
☆دوسال از  آسمانی شدن اسطوره ای زمینی واین زمانی نه دوردست وپیچیده شده در فضای مه آلودافسانه های تاریخ باستان می گذرد آن سردارسربدار پله پله تاملاقات خدارفت ودرپی عمری مجاهدت سرانجام به آرزوی دیرینه خویش که پیوسته درتب وتاب آن می سوخت رسیدوجام لبریزازشهد شهادت را یکسره سر کشید‌
آرزوی موج چیزی نیست جز
فانی شدن
هست این‌فانی شدن آغاز عرفانی  شدن
ماکجا وآرزوی مرگ سرخی مثل او
ماکجا وتاری ازموی سلیمانی شدن
 ☆سرداردلها به آنچه می گفت عمل می کرد: باید شهیدبود تا شهیدشداومصداق برجسته و بارز شعرزیبایی شد که سید بن طاووس درمقتل" اللهوف علی قتلی الطفوف" دروصف یاران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بیان می کند :

 لبسواالقلوب علی الدروع واقبلوا
 
کانمایتهافتون علی ذهاب الانفس

آن (شیردلان )، قلوب خودرا برجوشن های خودپوشاندند و(جانانه) به پیش رفتند
آنگونه که گویی بر یکدیگر سبقت می جویند تا هریک زودتر جان به حضرت دوست بسپرند
☆فرزند برومند اسلام وایران هرچند بعدها دانش آموخته دانشگاه دررشته فلسفه وحکمت اسلامی درمقطع کارشناسی ارشد گردید وبا برخورداری از بهره هوشی ونبوغی سرشارمی توانست درمسیر کسب مدارج علمی بالاتر گام بردارد امااین تنهابخش کوچکی راتشکیل می دادو دانشگاه های اوبسی فراتر ومتنوع تر از مراکز آکادمیک بود اوازابتدای زندگی پربرکت ونورانی خود تالحظه شهادت درمدرسه ودانشگاه  خانواده واجتماع وارتباطات عمیق وتنگاتنگ مردمی و میدان رزم ومدیریت بحران وکوران سختی ها وحوادث همواره می آموخت و  پیوسته بردانش ومهارت وتجربه خویش درمسیررشد وکمال وتعالی می افزود
☆اولین آموزشگاه و کانون رشدونمواو دامان پدرومادری متشرع وعاشق اهل بیت (ع)و سختکوش ومردمی بود که درعین تنگدستی همواره بارویی گشاده پذیرای مردم بودنداین کانون گرم وعاطفی ومعنوی درکنار محیط صمیمی وباصفای  
 روستا شرایطی رابرای او فراهم آورد تابه شکل گیری خمیرمایه شخصیت پاک وبی آلایش  اوهرچه بیشتر کمک نماید
☆ بزرگی روح قاسم درنوجوانی ودرحالی که تنها ۱۳ سال داشت به زیبایی هرچه تمامتر نمودیافت آنگاه که برای کار آن هم به خاطر پرداخت قرض های پدری شریف وبزرگ منش راهی شهر می شودازکارگری درساختمان تادست فروشی تا کار خدماتی درهتل و.. این احساس مسئولیت درآن سن وسال برای کارآن هم نه برای خود بلکه برای حفظ عزت  خانواده حقیقتامثال زدنی است شانه های چنین کسی باآن قابلیت درآن سن وسال باید آماده می شدند تا بعدها بارمسئولیت هایی بزرگ وسنگین وسرنوشت ساز رامتحمل شوند   
☆ انجام ورزش های باستانی و  رزمی به قاسم کمک می کند تا جسمی چابک و ورزیده داشته باشد ضمن اینکه روح فتوت وجوانمردی بایستی درگود ومحیط زورخانه دراوتقویت می گردید  
☆ارتباط با علمای مبارز و انقلابیون کرمان اورا به دانشگاه انقلاب برد تا دراین وادی پرورده شود و ایفای نقش نماید   
☆ دوران دفاع مقدس توانایی های دانش رزم را به صورت میدانی به اومی آموزد واورا آبدیده می کند وبه رده های بالا فرامی برد اودرآن ۸ سال فرماندهی ۲۷ عملیات رابه عهده می گیرد
☆آنگاه میدان کنشگری او تغییر ماهیت داده و این باردرشرق کشور ودرمبارزه بااشرار برای حفظ امنیت حضورمی یابد دراین مقطع نیز خوش می درخشد    
☆ وسرانجام فرماندهی سپاه قدس را به عهده می گیرد میدانی بس فراخ تر وپیچیده تر با تنوعی ازملیت ها ، اقوام،ادیان ومذاهب وجریانات سیاسی گوناگون ، اکنون وقت آن فرامی رسد تاافسر رشید اسلام نبوغ نظامی خودرا اینجا وآنجا درغزه ، لبنان ، افغانستان و... نشان دهد
☆ درادامه کار نوبت به فرماندهی تاریخ ساز واعجاب آوراودرصحنه نبرد باسفاکان داعش درشام وتحمیل شکستی سنگین به آنان می رسد حاج قاسم اینک باآمیزه ای از قدرت سخت وقدرت نرم وبه عنوان   یک استراتژیست برجسته نظامی درترازجهانی ودرقامت دیپلماتی کارکشته وورزیده باشخصیتی کاریزماتیک وبه غایت تاثیرگذاروتعیین کننده ، نقش آفرینی می کند واثری تاریخی وماندگار از خود برای منطقه وجهان به یادگارمی گذارد
☆درتمامی این مقاطع حاج قاسم می آموزد ومی آموزاند هم خوب  مطالعه می کندوهم درمیدان عمل تجربه های پیشین را به کارمی بندد ومهارت های جدیدی کسب می کند وسیر تکاملی خودرادرزمینه  مختلف ،منزل به منزل طی می کند
☆ وسرانجام سناریوی نخ نمای سیه دلان پلشت وخونریز تاریخ تکرار می شود و بادستور ترامپ جنایتکار سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همراه ابومهدی مهندس وجمعی ازعزیزان سپاه قدس و حشدالشعبی
 به شهادت می رسند و پیکر شرحه شرحه قاسم  روزها بر دست میلیونها نفر از عاشقان وارادتمندان خود درکاظمین ، بغداد ، نجف ،کربلا،  اهواز، مشهد، تهران ، قم وکرمان می چرخدو هنگامه ای از اشک وآه وغلیان احساس وعاطفه وسوزوگداز درسوگ او ویاران باوفایش برپامی شود
☆ اگر شهادت امام حسین ( ع) درکربلا و خیل عظیم شهیدان درجای جای زمین ودر درازنای زمان ،  برای جریان باطل ، دستاوردی داشت وبه ضدخودتبدیل نمی شد شهادت حاج قاسم هم برای نظام سلطه وایادی آن سودی دربرخواهد داشت  ان الله عزیز ذوانتقام
☆گرچه حاج قاسم باشهادت خود داغ فراقی سنگین برخیل بی شمار شیفتگان بی شمار خودنهاد  امابه تعبیر بلند رهبر فرزانه انقلاب او تبدیل به یک راه روشن ، یک مدرسه درس آموز ویک مکتب وچراغ راه شد اوبه مثابه مشعلی فروزان ، فراراه پویندگان راه حق وحقیقت قرارگرفت تابه دست آنان  بساط ظلم وتباهی تحت لوای حضرت بقیه الله الاعظم (عج) برچیده شود ان شاءالله ،

آدینه ای رفتی سفر یک روزمی آیدخبر
برگشته ای بایک نفر ، برگشته ای آدینه ای
☆ بی شک اثروجودی شهید سلیمانی از سردار سلیمانی بیشتر خواهدبود
 آینده این امر رابه خوبی نشان خواهدداد این سنت لایتغیر الهی  است به لحاظ ماهیت زنده وجوشنده ای که حضرت حق درجاری خون مطهر شهیدان نهاده است   
وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
والسلام
 
 سیدمحمدرضاموالی زاده

۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۵۷
تعداد بازدید : ۲,۲۱۶
کد خبر : ۱۰,۲۳۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید