نسخه قدیم سال جهش تولید با مشارکت مردم

امروز سه شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۳ ۱۴:۲۸
 

استراتژی

 هدف استراتژی
 ارتقای سطح سلامت ترویج فعالیتها‌ و خدمات بهداشتی و محیط زیست سالم
  ارتقای کیفیت خدماتتعالی‌بخشی به خدمات سازمان
 متناسب‌سازی خدمات سازمان با نیازها و انتظارات صنعت نفت
 بهبود پاسخگویی و افزایش رضایت‌مندی گیرندگان خدمات تقویت پاسخگویی و فرهنگ مشتری‌مداری در سازمان
 ارتقای کارآمدی سازمانی کارآمدسازی مدیریت هزینه و بهره‌گیری از اصول اقتصاد سلامت
 بازآرایی فرآیندها و ساختارهای سازمان
 انسجام‌بخشی به سطوح و زنجیره خدمات سلامت سازمان
 بهره‌برداری موثر از پتانسیل‌های سازمانی و گسترش دامنه گیرندگان خدمت
 بهبود مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی رفتار دریافت‌کنندگان خدمت
 تعالی و رشد سرمایه‌های انسانی سامان‌بخشی و بهبود مدیریت سرمایه‌های انسانی در سازمان
 بهینه‌سازی روش انتخاب مدیران بر مبنای مهارت و شایستگی‌ها
 روزآمدی فناوری و تحقیقات سلامت بهینه‌سازی خدمات سلامت مبتنی بر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات
 بهره‌گیری از نظام مدیریت دانش در سازمان
 ساماندهی و توانمندسازی مدیریت تحقیقات و فناوری سازمان
 بهبود روابط فراسازمانی جلب حمایت و همکاری مدیران صنعت نفت و سایر ذی‌نفعان کلیدی


تاریخ بروزرسانی : ۹ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۴۱