نسخه قدیم سال جهش تولید

امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ۲۳:۵۹
 

هیات مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

 شاهدایی - هئیت مدیره

مهندس مرضیه شاهدایی رییس هیات مدیره سازمان

 

دکترسمیع -هیئت مدیره

 دکتر حبیب اله سمیع نائب رییس و مدیرعامل سازمان

     


دکتر دهقان - هیات مدیره

دکتر بهرام دهقان ، رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز  و عضو اصلی هیات مدیره سازمان

  

دکتر هاشمی - هیات مدیره

دکتر مهدی هاشمی ، مدیر برنامه ریزی و عضو اصلی هیات مدیره سازمان

 

دکتر طاهره جعفری

 دکتر طاهره جعفری ، رئیس سلامت خانواده و عضو علی البدل هیات مدیره سازمان

   

 حسین زاده - هیات مدیره

 دکتر مهرداد حسین زاده ، عضو علی البدل هیات مدیره سازمان

 

saeeidian

میثم سعیدیان ، رئیس دفتر مدیرعامل و  دبیر هیات مدیره سازمان