نسخه قدیم سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

امروز دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ ۰۱:۱۰
 

هیات مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

  

عکس هیئت مدیره دکتر هاشمی  

دکتر سید مهدی هاشمی ، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان

 

       

عکس هیئت مدیره دکتر دهقان

دکتر بهرام دهقان ، رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز  و عضو اصلی هیات مدیره سازمان

 

 

دکتر طاهره جعفری

 دکتر طاهره جعفری ، مدیر برنامه ریزی و عضو اصلی هیات مدیره سازمان

   

 

دکتر مالکی هیات مدیره

 دکتر وحید مالکی عضو اصلی هیات مدیره سازمان

 

 

غلامرضا ملکی هیات مدیره

 غلامرضا ملکی ،  عضو اصلی هیات مدیره سازمان

 

 

رضائیان هیت مدیره

 محمدرضا رضائیان قراگوزلو ،  عضو اصلی هیات مدیره سازمان