نسخه قدیم حمایت از کالای ایرانی

امروز پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۱۶:۲۲

برای مشاهده مراکز طرح درمان غیر مستقیم روی منطقه بهداشت و درمان مورد نظر کلیک نمایید .

آبادان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
آبادانخوزستانآبادانتصویربرداری شرکت آوای تندرستی آبادانآبادان-خیابان پرویزی-روبروی داروخانه دکتر محمد خلیلی6153226562دکترسعیدسدیدی912171018خصوصیرادیولوژی و سونوگرافی-
آبادانخوزستانآبادانتصویربرداری پیام سلامتی آبادان MRIآبادان-خیابان زند-جنب مسجد موسی بن جعفر6153220843حسن افخمی9161112443خصوصیتصویربرداری-
آبادانخوزستاناهوازمرکز طب هسته ای کیانپارس اهوازاهواز-کیانپارس پهلوان شرقی-جنب دادسرای انقلاب اسلامی اهواز6153337537دکتر سعادتی9121116827خصوصیطب هسته ای-
آبادانخوزستانآبادانقرارداد دکتر خلجآبادان-خیابان پرویزی-روبروی تصویربرداری دکتر سدیدی6153226072دکتر خلج91211237470خصوصیدندانپزشکی ورادیوگرافی تک دندان-
آبادانخوزستانآبادانبیمارستان آیت ا... طالقانی آبادانآبادان-فلکه ایستگاه 12 – بیمارستان آیت ا... طالقانی آبادان-دکتر محسن سرکاریان-دولتیبستری و سرپایی-
آبادانخوزستاناهوازبیمارستان آیت ا... طالقانی اهوازاهواز- امانیه خیابان مستعان-بیمارستان آیت ا... طالقانی اهواز6153339995دکتر زهرا بزرگ زاده-دولتیبستری و سرپایی-
آبادانخوزستاناهوازبیمارستان گلستان اهوازاهواز-گلستان – انتهای خیابان فروردین-دکتر آرتی9163207493دولتیبستری و سرپایی-

آغاجاری

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
آغاجاریخوزستانآغاجاریداروخانه دکترپورموسویآغاجاری بلوار ارشاد روبروی بیمارستان52662018دکترپورموسوی9166723915خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانآغاجاریبیمارستان شهید اشرف اصفهانیآغاجاری بلوار پرستار بیمارستان شهید اشرف اصفهانی52622019دکتر رحمان غلامی9167319001دولتیبستری
آغاجاریخوزستانبهبهانآزمایشگاه رازیفلکه بیدبلند528319009دکتر محمود طاهری9166712952خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانبیمارستان شهید زادهبهبهانخیابان شهید زیبایی بیمارستان شهید زاده52832044دکتر محسن زارع زاده52832044دولتیبستری
آغاجاریخوزستانبهبهانارجان طببهبهان -میدان پرستار روبروی بیمارستان شهید زاده52836333لطف الله موسوی پور9166710919خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانفیزیوتراپی فارابیبهبهان-خیابان پیروز مجتمع پزشکی ایران52833710حمید نظریان9365809800خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانداروخانه هدایتبهبهان -فلکه بید بلند اول خیابان سیمان داروخانه هدایت52834447منیره فاضلی زاده528334447خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهاندکتر رویا قنواتیبهبهان -میدان مراحل میدان بید بلند روبروی گاراژ رفیعی52832479رویا قنواتی9163724781خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهاندکتر احمد سمائیلیبههبان- ابتدای جاده سیمان کوی تعاون52833070احمد سمائیلی9163710165خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانمطب دکتر سیامک پیدایشبههبان -میدان جوانمردی کوچه پزشکان کلینیک محسنی طبقه اول52831360سیامک پیدایش9126404346خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستانبهبهانکلینیک دندانپزشکی مهرگانبهبهان سه راهی گود چهک خیابان نیک پور52824010دکتر نوید دیده بان9121882341خصوصیسرپایی
آغاجاریخوزستاناهوازداروخانه هلال احمراهواز - کیانپارس جنب پل لشکر داروخانه هلال احمر33925624دکتر برزن9163053656خصوصیسرپایی

اهواز و ماهشهر

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
اهواز و ماهشهرخوزستاناندیمشکدکتراحمد شرائینخیابان امام -میدان امام خمینی ساختمان ارشاد42626456-09171132844پزشک معتمد42626456-09171132844خصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستاناندیمشکدکتر اسداله نامداریخیابان امام-میدان امام خمینی-ساختمان توتونچی42641014-09166420672پزشک معتمد42641014-09166420672خصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستاناندیمشکدکتر فضل اله امراییمیدان امام خمینی42621586-09168090214داروخانه42621586-09168090214خصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستاناندیمشکدکترمرضیه خدامرادیخیابان شهید روشنی-داروخانه بیمارستان امام علی(ع)42641930-09183413493داروخانه42641930-09183413493خصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستاناندیمشکدکتر علیرضا مجدی نسبخیابان امام- طبقه زیرین صندوق قرض الحسنه ولیعصر42627310-09161410441آزمایشگاه42627310-091614140441خصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستاناندیمشکبیمارستان امام علیروبروی ورزشگاه شهید سروندی09165771048جهان فر09165771048دولتیبستری
اهواز و ماهشهرخوزستاناهوازبیمارستان طالقانیامانیه خیابان مستعان06133339995خانم مهراب زادهداخلی270دولتیبستری
اهواز و ماهشهرخوزستاناهوازبیمارستان امام خمینی24 متری خیابان آزادگان6132222085آسلحشور9168152285دولتیبستری
اهواز و ماهشهرخوزستاناهوازبیمارستان فاطمه الزهراچهارراه زندابتدای پل الغدیرروبروی راهنمایی و رانندگی06135544200-7خانم طاهر کرمیداخلی 7707دولتیبستری
اهواز و ماهشهرخوزستاناهوازدرمانگاه شهید حکیمامانیه - میدان مولوی - خیابان مدرس6133339752عبدالامیر امیرفر9163526488دولتیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستاناهوازمطب چشم پزشکی دکتر فقهیکیانپارس - خیابان 1 شرقی - جنب حسینیه امام رضا613338595دکتر مصطفی فقهی9161183228خصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستاناهوازبیمارستان سیناشهرستان کارون - بلوار امام علی6135551757دکتر خلیلیدولتیبستری
اهواز و ماهشهرخوزستاناهوازداروخانه هلال احمرکیانپارس - خیابان 13 شرقی - جنب هلال احمر61333925624دکتر مجید فرهادیدولتیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستاناهوازآزمایشگاه پاتوبیولوژی نرگس(صرفا با برگ اعزام)اهواز کیانپارس خیابان میهن شرقی فلکه سوم آزمایشگاه نرگس33333438فریبا ابدالی6152434105خصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستاناهوازداروخانه دکتر آماریشهرستان کارون - بلوار امام علی - واقع در بیمارستان سینا6135555488دکتر وحید آماریخصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستاناهوازدکتر سمیرا شاه سیاهاهواز کیانپارس خیابان 3 غربی ساختمان پزشکی سینوهه طبقه چهارم6133388997مطب دندانپزشکیخصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستاناهوازدکتر نوید درستاناهواز کیانپارس خیابان 16 غربی فاز یک پلاک 8 مجتمع سینا طبقه دوم06133913131 - 06133913132مطب دندانپزشکیخصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستاناهوازدکتر مصطفی فقهیکیانپارس خیابان 1 شرقی جنب حسینیه امام رضا ع61133385925کلینیک چشم پزشکی دکتر فقهیخصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستانایذهدکتر ایرج خواجه ایمیدان امام علی، جنب داروخانه دکتر بختیاری96/1/3143626082-09391044106پزشک معتمد43626082-09391044106خصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستانایذهدکتر مصطفی باقریانتهای خیابان حر-بیمارستان شهدای ایذه4364476-09166015693داروخانه شبانه روزی4364476-09166015693خصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستانایذهدکترحبیب اله مردانی نیاخیابان امام (ره) -ساختمان پزشکان43628541-09163920098داروخانه شبانه روزی43628541-09163920098خصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستانایذهدکتر بهرام آراستهمیدان امام علی(ع)43623730-09121245327آزمایشگاه43623730-09121245327خصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستانایذهدکترابوالقاسم کلائیخیابان امام(ره) ساختمان پزشکان امام رضا(ع)43626772-09123364831آزمایشگاه43626772-09123364831خصوصیسرپایی
اهواز و ماهشهرخوزستانایذهبیمارستان شهداانتهای خیابان حر09369657875بیمارستان09369657875دولتیبستری
اهواز و ماهشهرخوزستانباغملکدکتر ایرج بهمنیخیابان شهید بهشتی جنب درمانگاه ثاراله09166922573پزشک معتمد09166922573خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳
۶۳ مورد، صفحه ۱ از ۳

بوشهر

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
بوشهربوشهربوشهربیمارستان سلمان فارسیبوشهر-بهمنی-خیابان سلمان فارسی33442815آقای خدادادی917373730919دولتیبستری
بوشهربوشهربوشهرکلینیک تخصصی مبعثخیابان امام روبروی استانداری33244051-2عزیززاده9173766356تامین اجتماعیسرپایی
بوشهربوشهردیلمشبکه بهداشت دیلمخیابان امام خیابان شهدا33244051-2خانم بهبهانی9179717889دولتیسرپایی
بوشهربوشهردیلمدرمانگاههای روستایی دیلمخیابان امام خیابان شهدا33244051-2خانم بهبهانی9179717889دولتیسرپايی
بوشهربوشهرجمشبکه بهداشت جممیدان امام حسین27624321محمدرضا عندلیب9177752146دولتیسرپایی
بوشهربوشهردیرشبکه بهداشت دیربلوار معلم28223803حسن فخرایی9171711426دولتیسرپایی
بوشهربوشهربوشهربیمارستان قائم بوشهرخیابان بیسیم31535500-9مهدی دهقانی9174575577نیروههای مسلحسرپایی
بوشهربوشهربرازجاندرمانگاه نبوتخیابان شهید چمران34220999عبدالحمید خواجه9176670250نیروههای مسلحسرپایی
بوشهربوشهربوشهردرمانگاه ابوالفضلخیابان ساحلی33342710اقای چاهشوری9371369278دولتیسرپایی
بوشهربوشهربرازجاندرمانگاه شبانه روزی نویدروبه روی بیمارستان 17 شهریور34259102نجمه زنگنه9175275608خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربرازجانمرکز تصویر برداری نویدروبه روی بیمارستان 17 شهریور34339115نجمه زنگنه9175275608خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرکلینیک دی بوشهرخیابان امام نرسیده به پل پوردرویش33331265حسن اطمینان9399127646خصوصیسرپایی
بوشهربوشهردشتیدرمانگاه صاحب الزمانپشت بانک رفا35329394ابراهیم ظریف فرد9171764270خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرسازمان انتقال خونخیابان امام جنب هتل سیراف33328822-3غلامرضا حاجیانی9177722820دولتیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرآزمایشگاه رازیبوشهر-خیابان امام-ساختمان طوس33550190میترا فرامرزی9179741808خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرآزمایشگاه سینابوشهر-خیابان امام-ساختمان قرض الحسنه ابوالفضل33535428خانم رضازاده9173758318خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرآزمایشگاه مرکزیبوشهر-خیابان امام-ساختمان 115-روبروی بانک ملی گلشن33329019دکتر مینا زعفرانی9019626601دولتیسرپایی
بوشهربوشهردشتیآزمایشگاه دکتر ابوطالبخورموج-خیابان شهید مطهری35321722کلثوم رضایی9179975330خصوصیسرپایی
بوشهربوشهرکنگانآزمایشگاه دکترکرمیکنگان-جنب پل فلزی37227092بهزاد کرمی9177747584خصوصیسرپایی
بوشهربوشهرگناوهآزمایشگاه دکتر ثباتگناوه-خیابان امام-کلینیک امام خمینی332121770محسن پورصالحان9166711677خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرتصویر برداری دکتر حسینیبوشهر-خیابان امام-روبروی بسیج33532617خانم زهدانی9178735055خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربوشهرمرکز پزشکی هسته ایبوشهر-چهارراه دادگستری-نرسیده به میدان معلم33445990مجید اسدی33445990خصوصیسرپایی
بوشهربوشهرکنگانسونوگرافی دکتر منصوریکنگان-خیابان امام-جنب پاساژ نامداری37224877شهرام منصوری9177144490خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربرازجانداروخانه دکتر رضاییبرازجان خیابان بیمارستان روبرویداروخانه دکتر رضایی34259167عباس الهی9171774042خصوصیسرپایی
بوشهربوشهربرازجانداروخانه شبانه روزی نویدبرازجان روبروی بیمارستان34259121خانم زنگنه9175275608خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴
۸۶ مورد، صفحه ۱ از ۴

اصفهان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
اصفهاناصفهاناصفهانتخصصی خانوادهاصفهان-بلوار شهدای صفه بیمارستان تخصصی خانواده36259199-36259197اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانسپاهاناصفهان-خیابان میر بیمارستان سپاهان اصفهان36613082-6اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانسینااصفهان-خیابان شمس ابادی بیمارستان سینا32205025اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانشهید چمراناصفهان-خیابان مشتاق سوم خیابان سلمان فارسی32600961اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانبیمارستان عیسی بن مریم(ع)اصفهان خیابان شمس ابادی32232065اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانامین اصفهاناصفهان-میدان شهدا خ ابن سینا مرکز اموزشی درمانی امین34455051اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاعرایگان
اصفهاناصفهاناصفهانالزهرااصفهان-بلوار صفه بیمارستان الزهرا36685555اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاعرایگان
اصفهاناصفهاناصفهانفارابی اصفهاناصفهان-بلوار ارغوانیه بیمارستان فارابی35312020اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانامام موسی کاظم (ع)اصفهان-خیابان کاوه نرسیده به پل چمران33357670اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانعسکریهاصفهان-خیابان سروش خیابان عسکریه32250041اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانامام حسین (ع)تخصصی کودکاناصفهان-خیابان امام خمینی نرسیده به فلکه دانشگاه صنعتی33876002-3اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانایت ا... کاشانیاصفهان-خیابان ایت ا... کاشانی32330091اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانبیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع)اصفهان-خیابان ااستانداری32222127اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانبیمارستان سعدی اصفهاناصفهان-بوستان سعدی کوی خداوردی36273031اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانبیمارستان حضرت زهرا(س)اصفهان- خیابان زینبیه9132299723اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانمرکزجراحی محدودمیلاداصفهان-چهار باغ پایین34487979اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانمرکز جراحی چشم امادگاهاصفهان-خیابان امادگاه نرسیده به فلکه فلسطین کوچه بوعلی 232211561اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانکلینیک چشم دید آورانخ توحید- چهار راه پلیس- ساختمان ماکان -طبقه چهار واحد 1636208490اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپاییرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانمرکز تصویر برداری و لیزر چشمخیابان توحید-چهار راه پلیس -ساختمان ماکان-طبقه چهار-واحد 1636208490اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپاییرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانمرکز جراحی چشم آبانخ سجاد - خ قائم مقام فراهانی - بالاتر از سه راه طیب36305035اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانحضرت حجت بن الحسن(عج)خ سپهسالار36306001اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانشهید صدوقیخ بزرگمهر- حدفاصل چهارراه نورباران و هشت بهشت32912026اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانچشم پزشکی صدرااصفهان-خ دانشگاه مقابل درب دانشگاه نبش کوی موذن صفائی36277539اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانمیلاداصفهان-خیابان امادگاه روبروی داروخانه اصفهان بن بست میلاد32209556-32222430اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیآزمایشگاه
اصفهاناصفهاناصفهانمهزاداصفهان-خ شمس ابادی چهار راه قصر ساختمان قصر32369769اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیآزمایشگاه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۲۸۷ مورد، صفحه ۱ از ۱۲

فارس و هرمزگان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
فارس و هرمزگانفارسشیرازدانشکده دندان پزشکیقصردشت- قم آباد36280112-071-32250191/6دولتیسرپاییخدمات دندان پزشکی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدندان پزشکی مهتابخیابان معدل – حد فاصل خیابان فلسطین و ملاصدرا – جنب لوازم التحریر آفتاب-071-32250191/6خصوصیسرپاییخدمات دندان پزشکی
فارس و هرمزگانفارسشیرازآقای دکتر علی رحیمیخلدبرین – ساختمان خلدبرین36272915-071-32250191/6خصوصیسرپاییجراح فک و صورت
فارس و هرمزگانفارسشیرازخانم دکتر ندا نصرخیابان قصردشت – قبل از پل زرگری – کوچه 54- ساختمان گلبرگ- طبقه سوم- واحد 3536280499-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازآقای دکتر اشکان محمودیچهار راه ستارخان به سمت فلکه مطهری-ساختمان صد گل- طبقه پنجم – واحد 3436493068-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازخانم دکتر فرانک ربیعیخیابان اردیبهشت – بین فلسطین و بیست متری –ساختمان پاسکال- طبقه سوم32316954-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه دکتر فقیهی نژادآدرس: نبش خیابان ارم – جنب بانک ملت32250681-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه ویژهآدرس : خیابان لطفعلی خان زند - حد فاصل چهارراه خیرات و سه راه انوری32352545-071-32250191/6دولتیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه امین علیمیدان دانشجو32296457-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه هلال احمرخیابان زند - جنب ساختمان هلال احمر32330455-071-32250191/6دولتیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازداروخانه دکتر ایوب محمودیابتدای خیابان آبیاری - جنب درمانگاه سروش38312902-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازآزمایشگاه پیوندخ اردبهشت جنب برج الکترونیک32318700-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه فرزانگانشهر صدرا364159068-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازمرکز سنگ شکن بعثتمیدان احسان-بلوار فرهنگ شهر-بعد از میدان احسان نرسیده به کمربندی-بیمارستان بعثت36359378 84/-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازرادیولوژی ارممیدان دانشجو( فلکه علم) ساختمان ارم-طبقه زیرین32296791-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه گلستانشهرک بهارستان (میانرود)38406661/2-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه بوستانشهرک گلستان36217002-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه ابا عبدا...بلوار مدرس37351501/3-071-32250191/6دولتیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه میرزاییشهرک شهید بهشتی362243301-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه فتح المبینبلوار کوی زهرا (س)- جنب دانشکده بهداشت37250115-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدرمانگاه احسان ( بنی هاشمی )بلوار رحمت – ابتدای خیابان بنی هاشمی37509808-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازدکتر مریم السادات سلامیخ زند جنب هتل پارس-ساختمان امیدطبقه فوقانی هواپیمایی آسمان32357226-071-32250191/6خصوصیسرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیرازبیمارستان نمازیفلکه نمازی36474331-071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" خلیلیخیابان خلیلی36267363/5-071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
فارس و هرمزگانفارسشیراز" شهید فقیهیخیابان زند – روبروی صورتگر32351090/9-071-32250191/6دولتیبستری/سرپایی
۱ ۲ ۳
۵۵ مورد، صفحه ۱ از ۳

گچساران

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتدکتر جهانشاد شرافتبازار روز074 32263421نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتدکتر سید منصور تقویخیابان فردوسی شمالی074 32265454نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچساراندکتر بهادر غضنفریخیابان بلادیان - طبقه بالای پاساژ شهرداری07432224420نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدبهبهانتصویربرداری ارجان طبمیدان پرستار06152836333نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتپلی کلینیک تخصصی امام سجاد (ع )خیابان گلزار شهدا07432261353نداردندارددولتیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتبیمارستان امام خمینیبلوار پاسداران07432265906-8نداردندارددولتیبستری
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتتصویربرداری دکتر شهروز نعمتیخیابان سپاه - نبش حافظ07432269559نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتفیزیوتراپی رازیخیابان سپاه - نرسیده به ساختمان پزشکان07432266352نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتآزمایشگاه تشخیصی طبی مهرخیابان سپاه07432262805نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدچرامدرمانگاه شبانه روزی چرامجنب دادگستری - شبکه بهداشت و درمان07432361605نداردندارددولتیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچسارانبیمارستان شهید رجاییبلوار ولی عصر - میدان پرستار07432224711-32224811نداردندارددولتیبستری
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچسارانآزمایشگاه تشخیصی طبی سیناخیابان عمران07432227080نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدگچسارانداروخانه دکتر حسن عسکریانجنب بیمارستان شهید رجایی07432226590نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمدچرامداروخانه دکتر فاطمه کوداییخیابان ولی عصر07432362811نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتداروخانه شبانه روزی دکتر مسعود میرزاییخیابان فردوسی جنوبی07432369212نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهکیلویه وبویر احمددهدشتداروخانه سلامتبلوار دکتر شریعتی07432263848نداردنداردخصوصیسرپایی
گچسارانکهگیلویه و بویراحمددهدشتدندانپزشکی الغدیردهدشت-خیابان شهید پارسی07432262930-32262760نداردنداردخصوصیسرپایی

غرب کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان امام رضا (علوم پزشکی)باغ ابریشم ـ جنب دانشگاه علوم پزشکی2ـ34276331 ـ34229401مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان امام علی(ع) (علوم پزشکی)بلوار شهید بهشتی38360042ـ38360295مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان امام خمینی(ره) (علوم پزشکی)خیابان صابونی37283602 ـ 37278925مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان طالقانی (علوم پزشکی)بلوار شهید بهشتی7 ـ38367984مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان فارابی (علوم پزشکی)جاده دولت آباد8260720ـ38260700مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان معتضدی (علوم پزشکی)خیابان فردوسی2ـ37246350مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی (علوم پزشکی)چهارراه هلال احمر6-37218204مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان شهداء (تامین اجتماعی)بلوار شهید بهشتی15ـ38354113مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان حضرت معصومه (س) (تامین اجتماعی)بلوار طاق بستان10ـ34230005مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان بیستونبلوار کیهانشهر4ـ38321701مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبیمارستان سجادخیابان بهار37253616مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیبستری
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهدرمانگاه حاج دائیمیدان گلستان8382486-38359054مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک ویژه دانشگاهچهارراه مهدیه ـ روبروی پارک شیرین37239023مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک شهید چوبکار (سپاه)خیابان شریعتی37221165مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ماندانا کوهساری22 بهمن میدان 17 شهریور خ گلناز کلینیک مادر طبقه اول38395481مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک دهان ،فک و صورت آبانخیابان دارایی نبش کوچه دبیراعظم ساختمان کیمیا37292422مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهکلینیک مادر (کلینیک ویژه)خ برق میدان 17 شهریور خ گلناز نبش کوچه 101 روبروی کلانتری 22 بهمن38368496مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهفیزیوتراپی هلال احمربلوار شهید بهشتی ـ روبروی بیمارستان طالقانی38357892مهدی صادقی08338233001- داخلی 252دولتیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهفیزیوتراپی جاویدفرهنگیان فاز 1 چهارراه شهید فهمیده پلاک 2338212010مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهفیزیوتراپی سیناچهارراه مدرس پشت پاساژ سعید طبقه فوقانی چاپ یارمحمدی37225296مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهفیزیوتراپی غرب- مدیریت آقای محمد باقرصداقت جوخیابان فردوسی نبش سه راه برق روبروی مسجد بروجردی ساختمان آسمان طبقه اول37236900مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهاپتومتریست- ماندانا محمدیانپارکینگ شهرداری– ساختمان پزشکان اجلالیه37284168مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهبینائی سنجی - محمدرضا مظفریخیابان حاج محمدتقی اصفهانی ساختمان پزشکان رازی37288301مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهشنوائی سنجی صوت مدیریت آقای مرتضی خاطرمحمدیپارکینگ شهرداری-بالاتر از هتل راه کربلا-ساختمان متخصصین روبروی داروخانه دکتر تربتی37277496مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
غرب کشورکرمانشاهکرمانشاهمرکز تصویربرداری و MRI افقخیابان حاج محمدتقی اصفهانی انتهای کوی تالار امام رضا9-37218143مهدی صادقی08338233001- داخلی 252خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۳۵ مورد، صفحه ۱ از ۱۰

مرکزی و لرستان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
مرکزی و لرستانمرکزیاراکعلی ادیب پویااراک-خیابان شیرودی-روبروی درمانگاه امام رضا(ع)-ساختمان خرم8633120336رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر پروین رکاب طلائیاراک-خیابان شهید بهشتی-کوچه شکرائی8632230491رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر حمید حمیدیاراک-خیابان شهید بهشتی8632217345رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر لادن طاهریاراک – خیابان شهید بهشتی –ساختمان پاسارگادطبقه سوم واحد68632249579رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر سعید صدرنیااراک-میدان هفت تیر-کوچه شکرائی8632249914رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر خسرو میناونداراک –خیابان شهید شیرودی ساختمان ابن سینا8633127171رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر علیرضا نوشاد کامراناراک-خیابان شهید بهشتی-کوچه عمار8632213372رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر ابوالفضل جعفریاراک-خیابان شهید رجایی-12متری8632243336رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر فرزاد زمانیاراک-خیابان شهید شیرودی ساختمان خرم طبقه سوم8633124677رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر لطیف معینیاراک-خیابان شهید بهشتی-مجتمع پزشکی رازی8632215812رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر عبدا... رشیدیاراک-خیابان شهید بهشتی-روبروی امام زاده8632211724رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر عماد بیانیاراک-خیابان شهید بهشتی-رو بروی هلال احمر-کوچه عضد-ساختمان آراد8632233570رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر احمد رضا بهروزیاراک-خیابان امام-روبروی بیمارستان ولی عصر(عج)8632232362رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر مریم هادیاراک-خیابان شهید بهشتی8632211912رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر آنیتا علاقمنداراک-خیابان شهید بهشتی-جنب پاساژ جلالی8632213372رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر حسن طاهر احمدیاراک –خ شهیدشیرودی-ساختمان اهورا8633127322رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر علی جورابچیاراک-خیابان شهید بهشتی-ساختمان پزشکان تخصصی اراک8632227697رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر ناصر سعیدیاراک- ساختمان خرم-خ شیرودی-روبروی درمانگاه امام رضا(ع)8633124663رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر رضا قنبریاراک –چهارراه هلال احمر-خیابان عدالت-ساختمان آراد-طبقه سوم32210431رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر علیرضا محمدیاراک-خیابان شهید شیرودی-ساختمان خرم33124743رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر شعبانعلی علیزادهاراک-کوچه شکرائی-ساختمان دی8632211943رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر سید ابوالقاسم ربیعاراک-خیابان امام-روبروی داروخانه امیر کبیر8632240323رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر مدیحه امینیاراک –تقاطع نیسانیان8632223243رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر پریوش پرهیزکاراراک- کوچه شکرائی8632236921رضایی9188482081خصوصیسرپایی
مرکزی و لرستانمرکزیاراکدکتر عاطفه مشهدیاراک-میدان هفت تیر ساختمان پزشکان پاسارگاد واحد 7طبقه هفتم8632214281رضایی9188482081خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
۱۳۹ مورد، صفحه ۱ از ۶

مسجد سلیمان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیمانبیمارستان 22 بهمننمره2-کدپستی 649161786506143234971-3خانم سهیلا چهارلنگ9168174992دولتیبستری و سرپایی
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیماندرمانگاه شبانه روزی ولی عصر(عج)خ آزادی-روبروی بانک تجارت مرکزی06143221181-2خانم سهیلا چهارلنگ9168174992خصوصیسرپایی
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیمانمرکز تصویربرداری نورکوچه پزشکان 64916113956143222167خانم سهیلا چهارلنگ9168174992خصوصیسرپایی
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیمانمرکز فیزیوتراپی سلامتخ آزادی-جنب بانک سپه مرکزی9166815907خانم سهیلا چهارلنگ9168174992خصوصیسرپایی
مسجدسلیمانخوزستانمسجدسلیمانمرکز فیزیوتراپی نصیریخ آزادی- ساختمان قدیم هلال احمر9166810331خانم سهیلا چهارلنگ9168174992خصوصیسرپایی

شمال کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
شمال کشورمازندرانساریپلی کلینیک بهداشت و درمان صنعت نفتمیدان امام- پشت سازمان برنامه و بودجه3-33350680میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان حکمتبلوار طالقانی- روبروی شرکت گاز28-326892716-3266115میثم پیروزی9355833388دولتیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان امام خمینیخیابان رازی333617-4میثم پیروزی9355833388دولتی
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان امیر مازندرانیبلوار امیر مازندرانی4-33355201میثم پیروزی9355833388خصوصیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان شفاجاده کمربندی9-33355006میثم پیروزی9355833388خصوصیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان نیمه شعبانبلوار پاسداران14-33340111میثم پیروزی9355833388خصوصیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان بوعلیبلوار پاسداران33340040میثم پیروزی9355833388دولتیبستری
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان فاطمه الزهرا (قلب)بلوار ارتش5-33323023میثم پیروزی9355833388دولتیبستری
شمال کشورمازندرانساریداروخانه سیزده آبانمیدان معلم33240040میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریداروخانه امام رضا(ع)میدان امام - مجتمع ولیعصر2-33258791میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریداروخانه هلال احمرمیدان ساعت33242435میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریآزمایشگاه پارسخیابان فرهنگ33249771میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریفیزیوتراپی شاهدبلوار امیرمازندرانی ـ مجتمع پزشکی سینا33378400میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریرادیولوژی میرشکارخیابان قارن – روبروی بانک رفاه-ساختمان شفا33302848میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریبیمارستان زارعابتدای کمربندی نکا33283886میثم پیروزی9355833388دولتیبستری و سرپایی
شمال کشورمازندرانساریآزمایشگاه فجربلوار کشاورز33411103میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریفیزیوتراپی کرمی فرخیابان فرهنگ33322242میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریفیزیوتراپی مریم (سید کمال حسینی)خیابان قارن- مجتمع توحید333247850میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریمرکز هسته ای دکتر محبوببلوار معلم333246776میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریMRI   آیت الله خامنه ایبلوار پاسداران332230210میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریمرکز تصویر برداری پرتو مازندبلوار پاسداران4-33348900میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریمجتمع فوق تخصصی طوبیبلوار خزر33249044میثم پیروزی9355833388دولتیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریآزمایشگاه نورخیابان قارن مجتمع کسری33312708میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریسونوگرافی – رادیولوژی ندا کریمیخیابان قارن ساختمان قارن33327390میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
شمال کشورمازندرانساریداروخانه شبانه روزی دکتر مجیدیانمیدان ساعت خیابان 18 دی3311202میثم پیروزی9355833388خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۲۸۰ مورد، صفحه ۱ از ۱۲

شمال غرب کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
شمالغرب کشورآذربایجان غربیماکوآزمایشگاه دانشماکو خیابان امام روبه روی بیمارستان فجرآقای تجدد9149647209خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان غربیمیاندوابازمایشگاه دانشمیاندواب خیابان شهدا روبه روی داروخانه لقمان ساختمان ابریشم 4526495045264950آقای ارجمند9149986369خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلمشکین شهرآزمایشگاه دکتر نوریانمشکین شهر خیابان دکتر نوریان تلفن 52291575229157علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورارومیهارومیهازمایشگاه دکتر اسماعیلیارومیه خیابان خیام شمالی خیابان خانباباخان تلفنمهدی محمدزاده9141464261خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیمیانهآزمایشگاه پاستور میانهخیابان امام پاینتر از چهاراه ازادیخصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلپارس آبادآزمایشگاه شفا ءپارس اباد میدان امام حسین تلفن 72223897222389علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلخلخالآزمایشگاه بوعلیخلخال خیابان مظفر ساختمان بوعلی تلفن 42205904220590علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلازمایشگاه شفاء اردبیلاردبیل میدان سرچشمه انتهای کوچخ شمس تلفن 3323632533236325علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزآزمایشگاه جهاد دانشگاهیخیابان ارتش جنوبی تقاطع باغشمال تلفن 55506183555061835550618دولتیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزآزمایشگاه دکتر دبیریخیابان 17 شهریور جدید مابین تقاطع طالقانی وشریعتی تلفن 5557613555761دکتر دبیری3555761خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزآزمایشگاه دکتر اسماعیلیخیابان 17 شهریور جدید روبه روی بستنی وحید 554464235544642دکتر اسماعیلی35544642خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزآزمایشگاه مرکزی استان دانشگاه علوم پزشکیخیابان ثقه الاسلام روبه روی مقبره الشعراءتلفن 5229911-52267023522670235226702دولتیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلآزمایشگاه فارابیاردبیل میدان سرچشمه کوی شمس تلفن 224738932247389علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان غربیخویازمایشگاه پاستورخیابان امام تلفن 22262662226266مهدی محمدزاده9141464261خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیسرابازمایشگاه جابرابن حیان سرابسراب خیابان مطهری جنب مسجد جامع تلفن 222378522237852223785خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیمراغهازمایشگاه راد منشخیابان ارمنستان پشت داروخانه شمس تلفن 222991422299142229914خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیمراغهازمایشگاه دکتر جعفر صدیقیخیابان اوحدی جنب مطب دکتر نادم تلفن 22249602224960دکتر جعفر صدیقی2224960خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان غربیمهابادازمایشگاه مهرمهاباد خیابان جمهوری اسلامی تلفن 22264862226486آقای ارجمند9149986369خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان غربیمیاندوابازمایشگاه دکتر مظفریمیاندواب خیابان طالقانی ساختمان حکیم تلفن 22238212223821آقای ارجمند9149986369خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان غربیارومیهازمایشگاه چوبتراشارومیه خیابان امام روبه روی پارکینگ عدل تلفن 22339002233900مهدی محمدزاده9141464261خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلازمایشگاه دانش نویناردبیلعلیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیمرندآزمایشگاه دکتر الهامیمرندخیابان امام بالاتر از چهارراه المهدی تلفن 22301002230100دکتر الهامی2230100خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیتبریزام آر آی شیخ الرئیسخیابا ن آزادی-روبه روی پمپ بنزین مارالان تلفن 335720533572053357205خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان غربیسلماسداروخانه دکتر بیابانیسلماس بیمارستان خاتم الانبیا ءسلماسمهدی محمدزاده9141464261خصوصیسرپایی
شمالغرب کشورآذربایجان شرقیمرندداروخانه دکتر قاسم پورمرند خیابان خوی روبه روی مخابرات قدیم تلفندکتر قاسم پورخصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۳۹۵ مورد، صفحه ۱ از ۱۶

شمال شرق کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
شمالشرق کشورخراسان رضوینیشابوربیمارستان 22 بهمننیشابور خیابان امام خمینی(ره)3-42243011اموراداری نیشابور3-42243011دولتیبستری وسرپائی
شمالشرق کشورخراسان رضوینیشابوربیمارستان حکیمنیشابور خ باغرود اول اتوبان3-42243011اموراداری نیشابور3-42243011دولتیبستری وسرپائی
شمالشرق کشورخراسان رضوینیشابورداروخانه دکتر یاورینیشابور خ امام خمینی روبروی باغ ملی09153523066اموراداری نیشابور3-42243011خصوصیدارویی
شمالشرق کشورخراسان رضوینیشابورآزمایشگاه جهاد دانشگاهی نیشابورنیشابور -خیابان امام -خیابان عطار1209153527882اموراداری نیشابور3-42243011خصوصیآزمایشگاه
شمالشرق کشورخراسان رضوینیشابوربیمارستان قمر بنی هاشمنیشابور خیابان امام جنب حسینیه قمر بنی هاشم3-42243011اموراداری نیشابور3-42243011خصوصیبستری وسرپائی
شمالشرق کشورکرمانسیرجانداروخانه زالپورمیدان هجرت نبش بلوار شیخ مفید42338043-42234509خانم دکترزالپور9177328898خصوصیدارویی
شمالشرق کشورکرمانکرمانمرکز آموزش و درمانی شفامیدان کوثر – بلوار کوثر32115780-90خانم شعاعی31217278-79دولتیبستری وسرپائی
شمالشرق کشورکرمانرفسنجانبیمارستان علی ابن ابیطالبمیدان علی ابن ابیطالب بلوار شهید مفتح غربی34280000آقای عابدینی9131913402دولتیبستری وسرپائی
شمالشرق کشورکرمانکرمانداروخانه هلال احمر کرمانمیدان علی ابن ابیطالب (فابریک)32223829-32223755خانم شریفی32230707خصوصیدارویی
شمالشرق کشورکرمانکرمانبیمارستان پیامبر اعظممیدان بسیج – خیابان ابوحامد32260041-6خانم یزدانشناس32260041-6خصوصیبستری وسرپائی
شمالشرق کشورکرمانبمدکتر علی صدیقیمیدان آزادی – درمانگاه شبانه روزی44210170آقای دکتر صدیقی9131442546خصوصیعمومی-پزشک معتمد
شمالشرق کشورخراسان شمالیبجنورددرمانگاه خیریه خاتم الانبیاء ( ص )میدان فردوسی جنب بانک رفاه مرکزی05832221343محمد نیا05832232905خصوصیسرپایی
شمالشرق کشورسمنانسمنانداروخانه دکتر ذوالفقارپور(حکیم)میدان سعدی3330365ابراهیمی02332232150خصوصیدارویی
شمالشرق کشورسمنانشاهرودآزمایشگاه رازیمیدان امام32224700ابراهیمی02332232150خصوصیآزمایشگاه
شمالشرق کشورسمنانشاهروددکتر حسن زمانیمیدان امام32231323ابراهیمی02332232150خصوصیدندانپزشکی
شمالشرق کشورسمنانسمنانبیمارستان 15 خرداد مهدیشهرمهدیشهر- میدان مرکزی3224510ابراهیمی02332232150دولتیبستری وسرپائی
شمالشرق کشورخراسان رضویمشهدمرکز تصویربرداری پارسیانمشهدمیدان بیمارستان امام رضاابتدای خ رازی05138539960-65اقای افشار37266041-236خصوصیتصویر برداری
شمالشرق کشورخراسان رضویمشهددرمانگاه اصحاب الحسین (ع )-مشهدمشهدخ قاسم آبادامامیه 1536619646اقای افشار37266041-236خصوصیسرپایی
شمالشرق کشورخراسان رضویمشهدبیمارستان ودرمانگاه امام حسین -مشهدمشهدخ طلاب خ وحید وحید332722224اقای افشار37266041-236خصوصیسرپایی
شمالشرق کشورخراسان رضویمشهدبیمارستان آریامشهدخ چمران خ جم مقابل سینما قدس05132229094-96اقای افشار37266041-236خصوصیبستری وسرپائی
شمالشرق کشورخراسان رضویمشهدبیمارستان امام زمان (عج)مشهدپنجراه پایین خیابان خ سرخس05133652002-3اقای افشار37266041-236خیریهبستری وسرپائی
شمالشرق کشورخراسان رضویمشهددرمانگاه ولی عصر(ع)-مشهدمشهدبلواروکیل آباد38904390اقای افشار37266041-236خصوصیسرپایی
شمالشرق کشورخراسان رضویمشهددرمانگاه شهیدشوریدهمشهدبلوارفردوسی بعدازمیدان جانباز7611946-7640160اقای افشار37266041-236خصوصیسرپایی
شمالشرق کشورخراسان رضویمشهددرمانگاه امام حسین ( ع ) -مشهدمشهد نبش خ امام رضا 4838591200اقای افشار37266041-236خصوصیسرپایی
شمالشرق کشورخراسان رضویمشهدکلینیک ویژه امام رضا(ع)-مشهدمشهد میدان بیمارستان امام رضا (ع)38543031اقای افشار37266041-236دولتیبستری وسرپائی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۳۰۶ مورد، صفحه ۱ از ۱۳

تهران

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
تهرانتهرانتهرانبیمارستان روانپزشکی آزادیشهرک غرب – میدان صنعت – خیابان ایران زمین – بعد از پاساژ ایران زمین – پلاک 2788076427خانم فاریا9125355028خصوصیبستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان آسیاخیابان احمد قصیر – روبروی دانشکده علامه طباطبایی88733571خانم صیاد9123957346خصوصیبستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان بهمنشهرک غرب- خیابان ایران زمین شمالی88575901-10خانم اخوان - خانم مولائی82499812- 82499534خصوصیسرپایی و بستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان بوعلیمیدان امام حسین- خیابان دماوند33248036واحد پذیرشواحد پذیرشدولتیسرپایی و بستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان پارسبلوار کشاورز – پلاک 839-88960051آقای اصغرپور – آقای یاسریواحد پذیرشخصوصیسرپایی و بستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان خاتم الانبیاءونک- بعد از میرداماد- نرسیده به خیابان شهید دستگردی – خیابان یاسمی88884040خانم حیدریواحد ترخیصخصوصیسرپایی و بستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان روانپزشکی رضاعینیاوران – منظریه 1 – انتهای کوی شهید ابراهیمی22284850 -22280380خانم حمزه ای و خانم سپهرواحد پذیرشخصوصیبستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان توانبخشی رفیدهقیطریه – خیابان برادران سلیمانی – کوچه نعمتی22678526خانم یزدانی آقای فیضیداخلی 289 داخلی 296دولتیسرپایی و بستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان ساسانبلوار کشاورز – شماره 5988965170-89خانم سفی خانی خانم تعالی ( بخش درمانگاه)داخلی 335 و 336 داخلی 223و 224خصوصیسرپایی و بستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان سجادمیدان دکتر فاطمی88957391-6آقای یزدانی88958953خصوصیبستری
تهرانتهرانتهرانمرکز قلب تهرانخیابان کارگر شمالی – نبش جلال آل احمد88029610-88029620آقای رضازاده8029742دولتیسرپایی و بستریخدماتی مانند سی تی آنژیوگرافی نیاز به هماهنگی با واحد درمان غیرمستقیم و امور بیمه گری دارد.61636677
تهرانتهرانتهرانبیمارستان لالهشهرک قدس- فاز 5- خیابان سیمای ایران- نبش فلامک جنوبی88369862- 88563020خانم احمدیواحد ترخیصخصوصیبستریبه جز آنژیوگرافی و آنژیوپلاستیک
تهرانتهرانتهرانبیمارستان مدائنخیابان انقلاب – چهارراه ولیعصر – خیابان برادران مظفر9-66465355خانم صمدیواحد پذیرشخصوصیسرپایی و بستریدکتر وزیرنظام و مقدسی خارج از قرارداد هستند
تهرانتهرانتهرانبیمارستان محب کوثرخیابان یوسف آباد- خیابان 2342193110-42193111خانم سحریواحد ترخیصخصوصیسرپایی و بستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان محب مهرخیابان ولیعصر(عج)- بالاتر از میدان ونک- نرسیده به میرداماد- کوچه خلیل زاده1-88644550آقای استادیواحد پذیرشخصوصیسرپایی و بستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان مهرخیابان ولی عصر- خیابان زرتشت غربی88960080-90خانم زهرابی82452224خصوصیبستریدر حال حاضر پذیرش ندارد
تهرانتهرانتهرانبیمارستان چشم پزشکی نگاهشریعتی – تقاطع بزرگراه همت – خیابان داود گل نبی – پلاک 323555خانم کرمی و آقای شهریاریخصوصیسرپایی و بستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان چشم پزشکی نورخیابان ولیعصر (عج) – خیابان اسفندیار82401805خانم حسینیامور قراردادهاخصوصیسرپایی و بستری
تهرانتهرانتهرانکلینیک چشم پزشکی نورخیابان شهید مطهری – خیابان یوسفیان42182503خانم بختیاریخصوصیسرپایی و بستری
تهرانتهرانتهرانبیمارستان نیکانمیدان اقدسیه- اراج- خیابان 22 بهمن29121010-30واحد پذیرشخصوصیبستری
تهرانتهرانتهراندرمانگاه شبانه روزی ایرانپارسبلوار ایرانپارس (آبشناسان ) بین شاهین شمالی و جنت آباد شمالی نبش بیست متری فردوسی44825000واحد پذیرشخصوصیسرپاییمراکز درمانگاهی نیازی به معرفی رابط ندارند.
تهرانتهرانتهراندرمانگاه شبانه روزی بهرادمیدان صادقیه – خ اشرف اصفهانی – جنب برج نگین61-44059760واحد پذیرشخصوصیسرپایی
تهرانتهرانتهراندرمانگاه شبانه روزی پانزده شعبانمیدان خراسان – خ 17 شهریور جنوبی – پایین تر از تیر دو قلو55333390واحد پذیرشخصوصیسرپایی
تهرانتهرانورامیندرمانگاه حیدریهاورامین – خیابان شهید بهشتی جنب صندوق قرض الحسنه حیدریها2265601واحد پذیرشخصوصیسرپایی
تهرانتهرانقرچکدرمانگاه شفاءقرچک خیابان اصلی جنب اداره مخابرات36146508-36147333واحد پذیرشخصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱۱۹ مورد، صفحه ۱ از ۵