نسخه قدیم حمایت از کالای ایرانی

امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۴:۵۰

هیات مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

 شاهدایی - هئیت مدیره

مهندس مرضیه شاهدایی رییس هیات مدیره سازمان

 

دکترسمیع -هیئت مدیره

 دکتر حبیب اله سمیع نائب رییس و مدیرعامل سازمان

   میرزاکوچکی - هیئت مدیره


دکتر منصور میرزا کوچکی بروجنی عضو اصلی هیات مدیره سازمان

 

دکتر دهقان - هیات مدیره

دکتر بهرام دهقان ، معاون دارو و درمان صنعت نفت اهواز و ماهشهر و عضو اصلی هیات مدیره سازمان

 

مدنی پور - هیئت مدیره

احمد مدنی پور ، مدیر امور مالی و عضو اصلی هیات مدیره سازمان

 

بهزادی - هیات مدیره

دکتر علی بهزادی ، رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران و  عضو اصلی هیات مدیره سازمان

 

دکتر هاشمی - هیات مدیره

دکتر مهدی هاشمی ، مدیر برنامه ریزی و عضو اصلی هیات مدیره سازمان

 

دکتر طاهره جعفری

 دکتر طاهره جعفری ، رئیس سلامت خانواده و عضو علی البدل هیات مدیره سازمان

   

 حسین زاده - هیات مدیره

 دکتر مهرداد حسین زاده ، رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر و عضو علی البدل هیات مدیره سازمان

 

saeeidian

میثم سعیدیان ، رئیس دفتر مدیرعامل و  دبیر هیات مدیره سازمان