نسخه قدیم سال رونق تولید 

امروز جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ ۰۴:۴۶

چارت سازمانی

  • سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

    • هیئت مدیره

    • مدیرعامل

    • مدیریت ها

    • مناطق سازمان

مدیر عامل - مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت